Vogeltellingen

Jaarlijks worden door ons verschillende soorten vogeltellingen uitgevoerd. Deze worden georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland,  een landelijke vereniging van vogeltellers.  Het gaat om de volgende tellingen: