Uilenwerkgroep

2017 goed jaar voor de kerkuil

Door Hans Evers

2017 belooft een goed jaar te worden voor de kerkuil in de Vijfheerenlanden.
Uw verslaggever ging deze week een avond mee met leden van de uilenwerkgroep van de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden om kerkuilen te ringen.

Werkgroepleider Rien de Keijzer: “Opvallend dit jaar is het grote aantal jongen per broedpaar.
Zeven jonge uiltjes in een nest is geen uitzondering. Alles wijst op een overvloed aan voedsel, dat vooral uit muizen en ratten bestaat”

De uilenwerkgroep van de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden zet zich actief in voor het behoud van uilen in de
Vijfheerenlanden door nestkasten te plaatsen en jaarlijks te onderhouden.

Rien de Keijzer hierover: “Tot nog toe zijn er maar liefst 15 broedparen geteld en 55 kerkuilenkuikens, waarvan er 24  geringd zijn. Er zitten nu nog 3 paar kerkuilen te broeden, waarvan 1 paar zelfs zijn tweede legsel heeft met 7 eieren. Wegens omstandigheden was het dit jaar niet mogelijk om meer kuikens te ringen. Elk jaar worden de meeste nestkasten in de winter schoongemaakt en opnieuw van houtkrullen voorzien. Ook worden nestkasten verplaatst wegens afbreken van een oude schuur of soms nieuwe nestkasten geplaatst op plaatsen waarvan wij horen dat er kerkuilen worden waargenomen in de buurt”.

De uilenwerkgroep werkt voor het ringen van de uilen samen met Henk Lichtenbeld, een ervaren vogelringer van de
Vogelwacht Nieuwegein. Deze avond heeft Henk Yvonne Radstake meegenomen voor registratie van de gegevens.
Zij is sinds kort ook gediplomeerd vogelringer.

Bij aankomst op het eerste adres, een boerderij in Lakerveld, wordt geparkeerd bij een open schuur.
De nestkast hangt hoog aan de wand, bijna tegen het dak.

De nestkast zit hoog tegen het dak

 

De werkgroepleden hebben zo hun eigen taak.
Collega Piet Solleveld haalt behendig de meegenomen
schuifladder van het autodak en zet hem bij de uilenkast.
Hij zorgt verder voor een tafel en stoelen zodat de ringer
zijn werk kan doen.

Rien klimt op de ladder, opent de uilenkast en stopt de kuikens
in een meegenomen emmer. De emmer met kuikens brengt
hij naar vogelringer Henk.

 

 

 

 

 

 

Rien (staand) geeft ringer Henk Lichtenbelt een uilskuiken.

Henk Lichtenbeld doet de kuikens een metalen ring om hun poot. Op de ring staat een uniek nummer, zodat de uil altijd te identificeren is bij terugvangst of terugvondst.

Geregistreerd worden o.a. het gewicht  van het kuiken en het nummer van de ring. Zodra alle kuikens van het nest geringd zijn, worden ze door Rien behoedzaam teruggeplaatst in het nest.                                                

De huiseigenaar is maar wat blij met de kerkuilen. De vogels zorgen ervoor dat het aantal muizen en ratten tot een minimum wordt beperkt.

Nu het nest weer compleet is bezoeken we nog een tweede nestkast in Weverwijk. In deze nestkast zitten ook 7 kuikens,  maar slechts 4 ervan kunnen worden geringd. De andere zijn nog te klein. Dit komt omdat de eieren niet allemaal op dezelfde dag uitkomen.

 

Een kerkuilkuiken wordt gewogen.

 

Een derde bezoek aan een nestkast in Nieuwland levert geen
ringbare kuikens op. Ze zijn nog te klein.

Wel zien we twee prachtige
kerkuilen die op afstand de laddercapriolen
van Rien gadeslaan.

Hierna houden we het voor gezien.
Met het mooie resultaat van 11 geringde
kerkuilen gaan we tevreden huiswaarts.

 

 

 

 

 

Dit artikel werd geplaatst op 6 augustus 2017