Over de vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep stelt zich ten doel

1. het bevorderen van de vogelstand in de Vijfheerenlanden door

– het maken en verkopen van nestkasten

– het scheppen van broedgelegenheid voor een aantal kwetsbare vogelsoorten middels
> het plaatsen van nestkasten op gunstige locaties (steenuil, bosuil, kerkuil)
> het uitzetten van nestvlotjes voor zwarte sterns
> het creeren van nestwanden (ijsvogel)

2. het verkrijgen van inzicht in de vogelstand van de Vijfheerenlanden en de ontwikkeling daarvan in de tijd middels monitoring van broedvogels, trekvogels en wintergasten

3. het bevorderen van belangstelling voor de vogels in de Vijfheerenlanden en het vergroten van kennis over vogels door het houden van excursies naar interessante vogelgebieden zowel in als buiten de Vijfheerenlanden en het geven van vogelcursussen.

Contact: info@natuurcentrum5hl.nl