Geraadpleegde bronnen

Inleiding   Soortenlijst broedvogels   Startpagina


(In chronologische volgorde, nieuwste eerst)

Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 4o jaar verandering. Kosmos Uitgevers. Utrecht/Antwerpen.

J. van der Winden (2012).Broedvogels van de Zouweboezem in 2012.Rapport nr. 12-207, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap.

R.G. Verbeek, P.W. van Horssen, C. Heunks (2010).Broedvogels van Polder Autena & Bolgerijen in 2010. Rapport nr. 10-164, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van Stichting Het Utrechts Landschap.

C. Heunks en D. Beuker (2009).Broedvogels van De Middelwaard in 2009. Rapport nr. 09-179, Bureau Waardenburg bv, Culemborg In opdracht van Stichting Het Utrechts Landschap.

C. Heunks (2008).Broedvogels van de Everdingerwaard in 2008. Rapport nr. 08-212, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van Stichting Het Utrechts Landschap.

J. van der Winden (2007).Broedvogels van moerasgebied De Boezem in 2007. Rapport nr. 07-189, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap

J. van der Winden (2006).Broedvogels van de Zouweboezem in 2006. Rapport nr. 06-231, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap.

D. Beuker, J. van der Winden (2006).Broedvogels van de Huibert in 2006. Rapport nr. 06-232, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap.

J. van der Winden (2005).Broedvogels van moerasgebied De Boezem in 2005. Rapport nr. 05-229, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap.

M.L. Braad, R.M.G. van der Hut (2004).Weidevogelinventarisaties in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland in 2004. Rapport 3: Weidegebied bij Leerdam, Zuid-Holland. Rapport nr. 04-207, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied Regio West.

M.L. Braad, R.M.G. van der Hut (2004).Weidevogelinventarisaties in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland in 2004.Rapport 2: Polder Overboeicop, Zuid-Holland.Rapport nr. 04-206, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied Regio West.

Broedvogels van Quakernaak, Hoenderwiel, De Boezem en de Eendenkooi De Zouwe. Rapport nr. 04-191, Bureau Waardenburg bv. Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap

Broedvogels van Zouweboezem in 2003. Rapport nr. 03-179, Bureau Waardenburg bv, Culemborg. In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap
Sovon Vogelonderzoek Nederland (2002).Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. – Nederlandse Avifauna 5. Natuurhistorisch Museum Naturalis. KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

B. van den Berg, C.A.W. Bosman (2001). Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1). GMB Uitgeverij Haarlem/Stichting Uitgeverij van de KNNV Utrecht.

Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. (2001).Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2)
1978-1983 veldwerk. Atlas van de Nederlandse vogels. Sovon (1987). Atlas van de Nederlandse vogels. Sovon, Arnhem (595 pags).

R.M. Teixeira (1979).Atlas van de Nederlandse Broedvogels. De Lange van Leer bv, Deventer.

C. Mesker, F. Neyis, D. Wammes (1975).Vijfheerenlanden Broedvogelinventarisatie 1975. Staatsbosbeheer.