Festivals Middelwaard Vianen

Wordt natuur het kind van de rekening of spelbreker voor festivals in de Middelwaard in Vianen?

Al enkele jaren voert de Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden samen met het Utrechts Landschap gesprekken met de gemeente over de festivals rond de Middelwaard in Vianen. De Middelwaard is voor een groot deel onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en is een gebied waar vele vogels nestelen. De festivals, die gehouden worden op een deel dat bijna volledig omringd wordt door NNN, zorgen voor veel onrust bij broedende vogels, zwerfafval in het natuurgebied en vormen een risico voor kwetsbare (beschermde) plantensoorten.

In de gesprekken met de gemeente is voor ons vooral van belang dat we de formele paden mijden en juist in gesprek met elkaar bedenken hoe we de juiste dingen doen. De vergunningen worden vaak pas vlak voor het opbouwen van de festivals verstrekt. Als we alleen kunnen reageren op verleende vergunningen komen we voor de keuze om via de voozieningenrechter een festival tegen te houden. Dat was bijvoorbeeld in 2022 het geval. Toen hebben we niet gekozen voor een gang naar de rechter. Bezwaren tegen de vergunningen van natuurorganisaties zijn behandeld nadat de festivals al geweest waren. De vergunningen werden ingetrokken, maar dat was al te laat.

Deze situatie willen wij voorkomen. Dat kan als je tijdig met elkaar om de tafel gaat en zonder tijdsdruk kunt bespreken op welke manier er zo weinig mogelijk schadelijke effecten op de natuur zijn. Helaas is dat dit jaar wederom niet gelukt. De plannen van de festivals liggen al bij de gemeente. Het eerste festival is al op 13 mei en zou op 8 mei moeten beginnen met opbouwen. Opnieuw blijkt uit de aanvragen dat er in de aangevraagde setting zeer veel druk op de kwetsbare natuur rondom het festivalterrein komt. De door de festivals aangeleverde natuurtoetsen lieten veel van onze vragen onbeantwoord en waren incompleet. Op onderdelen voldoen de aanvragen niet aan de regelgeving rond natuurbescherming. Wij hebben daarom samen met het Utrechts Landschap een zienswijze ingediend die u op onze website kunt lezen.

In de bredere discussie kun je je natuurlijk afvragen of je de Middelwaard moet gebruiken voor grootschalige festivals. Dit gebied leent zich veel meer voor kleinschalige evenementen en activiteiten. Het is een veelbezocht natuurgebied, waar recreatie een echt goede plek heeft gekregen. Mensen wandelen en vissen er en in de zomer wordt er veel gezwommen en gespeeld bij de plas. En ondertussen ontwikkelt de natuur zich en wordt mooier en diverser. Juist dit natuurgebied is daarmee belangrijk voor Vianen en de wijde omgeving. Dat is de waarde van Middelwaard.

En vinden we dan dat er geen festivals meer moeten worden gehouden in Vianen? Natuurlijk niet! Festivals zijn hartstikke leuk en hebben ook een belangrijke functie in de gemeente. Maar de postzegel ruimte in het midden van dit NNN-gebied is gewoon niet zo’n handige plek.

Klik hieronder om onze zienswijze plus de bijbehorende bijlage te lezen:

Zienswijze Titanium en By the Ceeek – UL en NVW 2 mei 2023

Bijlage bij de zienswijze