Public Relations

Algemeen
De werkgroep PR wil de activiteiten die onze vereniging organiseert om onze doelen te bereiken, breed onder de aandacht brengen. We hopen naast algemene belangstelling ook mensen te bereiken die als lid van de vereniging onze doelen willen ondersteunen. Natuur is natuurlijk een ruim begrip. Daarom heeft onze vereniging werkgroepen met mensen die zich op een aspect van de natuur gespecialiseerd hebben. We zoeken actieve leden met dezelfde specialisatie die zo’n werkgroep kunnen versterken en leden die meer daarover willen leren.

De PR-werkgroep
De werkgroep PR is de eerstverantwoordelijke voor een aantal PR-activiteiten die de gehele vereniging aangaan. Daarnaast nemen de werkgroepen zelfstandig allerlei PR-initiatieven op eigen gebied.

Gezamenlijke activiteiten van de PR-Groep en overige werkgroepen zijn:

Markten
Jaarlijks zal de PR-werkgroep aanwezig zijn op diverse markten en andere evenementen zoals: het Lentefeest, en de Open dag van onze vereniging, de Fokveedag, het Oogstfeest in Schoonrewoerd, de open dag van de zorgboerderij.

Website
Uitgangspunt is dat de inhoud van de website een verantwoordelijkheid is van alle werkgroepen. De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de werkgroep PR. Die houdt de pagina’s en de agenda actueel en up to date. Daarnaast worden er plannen bedacht voor een aantrekkelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld de webcam van het ooievaarsnest bij de Schaapskooi.

Posters
Voor bepaalde activiteiten kunnen posters worden gemaakt. Hiervoor zijn de werkgroepen zelf verantwoordelijk. Voor grote bijeenkomsten, zoals dit jaar naar verwachting het Lentefeest en de Open dag, is de werkgroep PR verantwoordelijk.

Hieronder enkele voorbeelden: