Planten 2014

Met de planten werkgroep gaan we van april tot september ongeveer 1 maal per maand op planten excursie.   Maak kennis met de natuur In de Vijfheerenlanden komen minstens 1000 planten voor (inclusief mossen).  Om tot een hanteerbare selectie voor twee niet te moeilijke introductieavonden ‘planten in de Vijfheerenlanden’ te komen, perk ik de flora op drie manieren in:

 • Alleen min of meer kenmerkende soorten van het fluviatiele district en het laagveendistrict
 • Alleen (vrij) makkelijk herkenbare soorten
 •  Per avond worden maximaal 15 planten uitvoerig behandeld, de overige alleen kort

Om de veelzijdigheid van de Vijfheerenlanden te tonen, dient de selectie soorten van uiteenlopende standplaatsen te bevatten.    Woensdag 2 april Maak kennis met de natuur,  Planten in de uiterwaarden introductieavond fluviatiel district (interactief – mensen mogen meteen vragen stellen)kruisdistel & steenhommel

 • Introductie plantenwerkgroep en determinatiewerken
 • Uitleg Nederlandse floradistricten en de positie van de Vijfheerenlanden hierbinnen
 • Droge graslanden: kruisdistel, knikkende distel, veldsalie, geel walstro, ruige weegbree, kattendoorn
 • Vochtige/natte graslanden: rode ogentroost, aardbeiklaver
 • Ruigten en zomen: gewone agrimonie, groot warkruid, hopwarkruid
 • Pioniers: slijkgroen, bruin cypergras, klein vlooienkruid, late stekelnoot

  klik op de foto’s voor vergroten   Woensdag 16 april, Maak kennis met de natuur, Planten in de polder introductieavond laagveendistrict (interactief – mensen mogen meteen vragen stellen).Grote ratelaar

 • Introductie plantenwerkgroep en determinatiewerken (herhaling)
 • Uitleg Nederlandse floradistricten en de positie van de Vijfheerenlanden hierbinnen (herhaling).
 • Sloten: wortelloos kroos, grote kroosvaren, brede waterpest
 • Oevers: rijstgras, melkeppe, hoge cyperzegge
 • Natte graslanden: moeraskartelblad, vleeskleurige orchis, egelboterbloem, grote ratelaar, veenpluis
 • Bossen: elzenzegge, bosaardbei, hondstarwegras

Geschikte excursiegebieden:

 • Middelwaard Vianen en Everdinger Waarden (fluviatiel district)
 • Bolgerijen, Achthoven/Zouweboezem en Schaayk (laagveendistrict)

Deelnemers krijgen een uitdraai van de presentaties (of via link of mail). Er worden minstens vier excursies gehouden (twee naar uiterwaarden, twee naar polderreservaten). Tijdens de excursies proberen we alle 15 behandelde planten te vinden (over een heleboel andere planten geven we dan uiteraard ook informatie). 10   Voorlopig excusie programma Zaterdag 10 mei Plantenexcursie Everdingen Zaterdag 31 mei Plantenexcursie naar de Middelwaard bij Vianen door Dick Kerkhof als vervolg op zijn introductie “Planten in de Uiterwaarden” Donderdag 5 juni Planten excursie Koekoekswaard Jopie vertrekt dan om 19.00 uur vanuit Helsdingen in Vianen. Bart vertrekt op 19.00 uur vanaf de NS parkeerplaats in Leerdam. Dan zijn we om 19.20 ongeveer in Tienhoven bij Camping de Koekoek. Zaterdag 21 juni 1001 soortendag bij de schaapskooi Zaterdag 12 juli Plantenexcursie naar Everdingen door Dick Kerkhof als vervolg op zijn introductie “Planten in de Uiterwaarden” Zaterdag 9 augustus Plantenexcursie Zaterdag 6 september Plantenexcursie

——————————————————————————————————————————-

        Plantenwerkgroep 2014

In 2014 zijn we 6 keer op pad geweest met de plantenwerkgroep. Deze excursies vonden plaats in uiterwaarden in de buurt, op zaterdag of donderdagavond. We hebben veel wilde planten op naam gebracht, de plantenlijsten zijn terug te vinden op onze website:

www.natuurcentrum.nl onder groepen, plantenwerkgroep 2014

De data van deze plantenexcursies waren:

 1.         15 mei  Planten in de Everdingerwaard

       2.         31 mei  Met Dick naar de Uiterwaard in Vianen.

 1.         5 juni   Avondexcursie naar de Koekoekswaard bij Tienhoven.

       4.         3 juli    Koornwaard excursie bij Heukelum

       5.         12 juli  Met Dick, plantenexcursie in de Everdingerwaard

       6.         9 aug   Planten aan de westkant van de Everdingerwaard, met Dick

 

        Hierna volgen de lijsten met planten die we op deze excursies gezien hebben.

 

 1. 15 mei 2014  planten in Everdingerwaard

  Veldsalie

  Veldsalie

           We zijn deze excursie gestart bij de ingang van Fort Everdingen. Tussen de hoge krakende polulieren lopen

we naar de Everdingerwaard. Hier vinden we o.a. de grote ratelaar, esparcette, kleine pimpernel en zeegroene rus. Langs het water vinden we blauwe waterereprijs.

Langs de Lek staat o.a. hertsmunt, watermunt, grote engelwortel, kruisdistel en heksenmelk. Wat verderop staat de veldsalie prachtig in bloei, zie foto hiernaast.

 

 

De volgende planten hebben we hier genoteerd:


planten planten planten planten
akkerdistel esparcette kruipende boterbloem scherpe boterbloem
fluitekruid kruisdistel smalle wikke
akkerkool gele lis krulzuring smeerwortel
akkermelkdistel gele waterkers lidrus speerdistel
biezenknoppen gestreepte witbol look zonder look straatgras
bijvoet gladwalstro madeliefje streepzaad (groot)
bitterzoet glanshaver muurpeper Valeriaan (grote)
blaartrekkende boterbloem harig wilgenroosje ooievaarsbek (zachte) veldsalie
blauwe waterereprjs heksenmelk paardebloem veldzuring
boerenwormkruid hertsmunt pimpernel (kleine) vergeetmijniet
brandnetel (grote) hoefblad (klein) pinksterbloem vlier
dovenetel (witte) hondsdraf pitrus vossestaart (grote
dravik (tros) hopklaver populier (canadese) watermunt
duizendblad Jacobskruiskruid raket (gewone) weegbree (smalle)
karwei kattedoorn Ratelaar (grote) wilde betram
koekoeksbloem (echte) klaver (kleine) reukgras wilde cichorei
eenstijlige meidoorn kluwenzuring ridderzuring wolfspoot
engelwortel (grote) knoopkruid rietgras zeegroene rus
ereprijs (gewone) kropaar Robertskruid zilverschoon

 


 

 

 1. 31 mei 2014 Met Dick naar de Uiterwaard in Vianen.

Met Thijmen, Jopie, Jannie, Bart, Ben en Ad

 

De volgende planten hebben we gezien.

 

Planten Planten Orchideeën Grassen
duizendblad reigersbek riet orchis bevertjes
ereprijs (schild) veldlathyrus brede wespenorchis engels raaigras
gele lis vetkruid (zacht) gestreepte witbol
gewone agrimoni vogelwikke Zeggen glanshaver
Gewone raket walstro ( kruisblad) tweerijige zegge goudhaver
gewone rolklaver walstro (geel) bermzegge grote vossenstaart
gewone smeerwortel waterereprijs (rode) zeegroene zegge handjesgras
groot streepzaad watermunt oeverzegge kamgras
herderstasje wederik (grote) ruige zegge kropaar
grijze mosterd waterereprijs (slanke) gewone bermzegge kweekdravik
bereklauw ( gewone) morgenster (oosterse) gewone bermzegge liesgras
boterbloem (knol) muur (zand) reukgras
ereprijs ( zand valeriaan Russen rietzwenkgras
engelwortel (grote) smeerwortel zeegroene rus roodzwenkgras
ereprijs (veld) veldsalie rosse vossenstaart
ereprijs (grote) veenwortel Biezen ruw beemdgras
distel (krul) poelruit waterbies (gewone) veldgerst
ereprijs (brede) varkensgras waterbies (gele) zachte dravik
distel (akker) ooievaarsbek (kleine) zachte haver
fluitekruid vergeetmijniet (moeras)
andoorn (bos) morgenster
heksenmelk waterviolier
distel (speer) ratelaar (grote)  
akkerwinde melganzevoet
boterbloem(scherpe) ooievaarsbek ( slipbladig)
ereprijs (gewone) varkenskers ( grove)
distel (kruis) peen
ereprijs ( ruige) St’Janskruid
hondsdraf weegbree (getande)
hoornbloem ( gewone) weegbree (smalle) Mossen
hoornbloem ( zand) weegbree (water) gerimpeld sterremos
hoornbloem (akker) weegbree (ruige) cilindermos
Kaardebol (grote) Weegbree (grote)
kattedoorn wikke (hegge)
klaver ( bochtige) wikke (smalle) Bomen en struiken
klaver (aardbei) wikke (vergeten) rode kornoelje
klaver (kleine) wilde reseda veldesdoorn
klaver (rode) wolfspoot
klaver (sikkel) zilverschoon
klaver (witte) zuring (geoorde)
knolribzaad zuring (krul)
knoopkruid zuring (ridder)
knopig helmkruid zuring (veld)
koekoeksbloem (echte)
lisdodde (smalle)

 

 

 

5 Juni, avondexcursie naar de Koekoekswaard bij Tienhoven.

Met Thijmen, Jopie, Jannie, Bart, Ad

 

distelbremraap

distelbremraap

Op donderdagavond 5 juni hebben we Camping de Koekoek langs de Lek rondgelopen op zoek naar bremrapen. We zien in het begin allerlei plantjes zoals winterpostelein, zandmuur en de knolboterbloem, maar geen bremrapen. Ook lopen er heel veel konijnen rond. Maar als we teruglopen staan er veel akkerdistels en ja hoor hier staan de bremrapen.  We  zien tientallen distelbremrapen, zie onderstaande foto. Aan het eind van onze wandeling zien we ook nog een walstrobremraap. Deze excursie is geslaagd en de bremrapen zijn vastgelegd op de foto’s.


De volgende planten hebben we gezien.

Planten Planten Planten bremrapen
winterpostelein knolboterbloem smeerwortel distelbremraap
akkerhoornbloem grote engelwortel brede ereprijs walstrobremraap
vergeetmijniet echte valeriaan rolklaver
reigersbek moeraskruiskruid veldsalie
zandmuur wilde clematis geoorde zuring
guldenroede

 

 

 

 

 

 

3 juli  Koornwaard rondlopen met 13 personen?

Moeraskruiskruid

Moeraskruiskruid

Met Jopie, Johan, Jan en Magda, v. Wingerden, Hendrien, Jannie, Jans, Flori en Bart, Rien

 

We gaan vanavond de Koornwaardplas rondlopen bij Heukelum.

Dit is de orchideeën route, maar er is geen orchidee te zien.

Het is een mooi gebied met veel wilde planten. Een gedeelte van de wandeling loopt tussen de Koornwaardplas en de Linge.

Wel zien we overal rode ogentroost, gevleugeld hertshooi, brunel, moeraskruiskruid, grote valeriaan, moerasspirea en penningkruid.

Via de Appeldijk lopen we weer terug naar het beginpunt bij de vrachtwagen parkeerplaats langs de Achterweg.

 

 

 

De volgende planten hebben we opgeschreven:

planten planten planten grassen
akkerkool harig wilgenroosje penningkruid timoteegras
akkermelkdistel harige bastaardwederik pitrus grote vossestaart
bijvoet heelblaadje raapzaad Engels raaigras
bitterzoet heggewikke ridderzuring
brosse meldistel Jacobskruiskruid rode ogentroost
brunel kaardebol scherpe boterbloem
dagkoekoeksbloem kleine melkeppe smeerwortel vogels
echte koekoeksbloem klimop speerdistel houtduif
gevleugeld hertshooi kruldistel springzaad groenling
gewone berenklauw krulzuring valeriaan (grote) grote bonte specht
gewone wederik liesgras veldlathurus winterkoning
gewone klis madelief vlier kleine karekiet
glad walstro margriet vogelwikke
groot heksenkruid moeraskruiskruid watereppe
grote weegbree moerasspirea witte dovenetel
grote klit moerasvergeetmeniet witte klaver
haagwinde moeraswalstro wolfspoot

 

 

12 juli  2014  Planten in de Everdingerwaard

Met Dick, Jannie, Jopie, Hendrien, Johan, Bart

We zijn met deze excursie van Dick gestart om 9.00 uur bij Fort Everdingen. We lopen door de uiterwaard langs de Lek, richting Vianen, tot aan de plas met vogels. Onderweg zien we o.a. echt  en fraai duizendguldenkruid, getande weegbree,  moeraswespenorchis en veldsalie.

Bij de plas maken we onderstaande vegetatie opname op een stukje grond van 1 bij 0.5 m. We vinden 24 soorten plantjes. Het is leerzaam en leuk om van Dick te leren hoe dat in zijn werk gaat. Bijzondere planten op dit stukje grond zijn: fraai duizendguldenkruid, getande weegbree, rosse vossestaart, bruin cypergras en vlooienkruid.

Daarn lopen we langs de Lek weer terug naar Fort Everdingen met onderweg veldsalie, geoorde zuring, oranje springzaad en geoord helmkruid.

De volgende planten hebben we opgeschreven:

planten planten   biezen
aardbeiklaver kattedoorn waterpunge waterbies
bastaard wederik klein streepzaad waterweegree bosbies
blaartrekkende boterbloem knikkend tandzaad zacht vetkruid
blauw glidkruid lidrus zandmuur zeggen
blauwe waterereprijs luzerne zompvergeet-mij-nietje gewone bermzegge
boerenwormkruid moerasandoorn oeverzegge
Canadese fijnstraal moeraswespenorchis
echt duizendguldenkruid moeraszuring grassen
echte karwei muurpeper rosse vossestaart
esparcette oranje springzaad engels raaigras russen
fraai duizendguldenkruid paraplutjesmos bruin cypergras reukgras
geoord helmkruid pastinaak fioringras zeegroene rus
geoorde zuring reukloze kamille kropaar greppelrus
getande weegbree rode ogentroost tengere rus
gevleugeldhertshooi rode waterereprijs veldrus
goudgele honingklaver slanke waterweegbree platterus
grote kattestaart slijkgroen
grote lisdodde tenger fonteinkruid  
grote pimpernel veerdelig tandzaad
grote water weegbree veldsalie
harigwilgenroosje vlooienkruid
hertsmunt

 

          Op 12 juli 11.15 uur, hebben we in de Everdingerwaard met Dick Kerkhof de onderstaande vegetatie opname gemaakt.

Vegetatie opname:                               1 m x 0.5 m

Hoogte 5-15 cm uitschieter van       50 cm

Bedekking                                                        80 %

Kruidlaag                                                          50 %

Moslaagknikmossen                                20 %

Algenlaag                                                         70%

Planten code Planten code
beklierde duizendknoop x liggende vetmuur x
blauwe waterereprijs 1 moerasdroogbloem 1
bruin cypergras x moeraskers x
fioringras x rechte rolklaver 2a
fraai duizenguldenkruid 1 rode waterereprijs 1
getande weegbree 3 rosse vossenstaart 1
greppelrus 1 straatgras x
grote kattenstaart 1 vlooienkruid 1
grote waterweegbree x watermunt x
kleinhoefblad 1 zilvermos 2m
knikkend tandzaad 2m zomprus x
knikmos spek 2a
lidrus 2a totaal 24