Planten 2012

 

Met de planten werkgroep gaan we van april tot september ongeveer 1 maal per maand op planten excursie. Dit jaar zijn we naar verschillende gebieden geweest. We zijn gestart en geëindigd met de uiterwaard bij Everdingen, waar we al jaren regelmatig de planten inventariseren. Daarnaast zijn we een keer naar de Tichelgaten bij Buren, de uiterwaard bij de Lek te Vianen en naar het Heuff terrein in Vuren geweest.

 

27 april 2012 De eerste keer bij Everdingen langs de Lek.

Bij Everdingen is het een mooie plek om planten te zoeken. De plek is een paar jaar geleden op de schop geweest en er zijn geulen gegraven. Daardoor zijn er nu allerlei bijzondere planten te vinden. We vinden er altijd esparcette, smalle en ruige weegbree, echte en gewone hoornbloem, pimpernel, knolboterbloem, watereppe, echte karwij, moerasandoorn en veldsalie.

 

6 juni 2012 De tweede keer in Everdingen.

We hebben deze keer 51 verschillende plantjes gevonden met als bijzondere planten beekpunge, blaassilene, grote ratelaar, bloedzuring, ringelwikke, reukgras, watermunt en zeegroene rus.

 

3o juni 2012 We maken een uitstapje naar de Tichel gaten bij Buren.

De Tichelgaten van Buren, ook wel de Put van Buren genoemd, is een verrassend mooi gebied. Vóór 1940 heeft een steenfabriek de hier aanwezige klei gebruikt voor de productie van stenen, waardoor de plassen zijn ontstaan. De zandgronden die onder de klei zaten vormen een voedingsbodem voor allerlei bijzondere planten.

We hebben 47 verschillende planten opgeschreven ( ingesproken door Jopie). Wat ons opviel was, dat er heel veel moeraswespen orchissen stonden, honderden, en ook een aantal rietorchissen. Het is een heel mooi gebied voor planten met een aantal aparte soorten, zoals brunel, duizendguldenkruid, gewone agrimonie, grote ratelaar, kamgras, nagelkruid, ringelwikke, schijfkamille veldlathyrus, en vierzadige wikke.

 

14 juli 2012 De vierde keer gaan we naar de uiterwaarden van Vianen.

Dit is een bekend gebied van de excursies van Dick Kerkhof voor 750 jaar Vianen. We beginnen bij de Zwemput en lopen langs de Lek onder de Viaanse brug door. Dit is een gebied waar ruige weegbree en geoorde zuring, kattendoorn, knolribzaad, kompassla , kruisbladwalstro, kruisdistel , veldlathyrus, watermunt , wilde betram, wilde reseda en wouw groeit. Deze planten hebben we ook gevonden, totaal hebben we hier 85 verschillende planten gevonden.

 

11 augustus 2012 De vijfde keer gaan we naar het Heuffterrein in Vuren.

Heuffterrein (foto Bart de Groot)

Heuffterrein (foto Bart de Groot)

Wilde reseda, Heuff terrein Vuren

Hier stond vroeger een steenfabriek langs de Waal. Alleen de oude steenbakoven staat er nog, zie foto.

Op dit terrein vinden we altijd bijzondere planten zoals: bezemkruiskruid, knopig helmkruid, moerasandoorn, wilde reseda, sikkelklaver, slangenkruid, veldlathyrus, vijfdelig kaasjeskruid, vlasbek, wilde bertram, wilde marjoliein, wit vetkruid, zeepkruid, zomerfijnstraal en zandteunisbloem.

Totaal hebben we hier 68 soorten planten gevonden.

 

22 september 2012 Als laatste zijn we nog een keer naar de uiterwaard bij Everdingen geweest.

We zien hier 74 verschillende planten, met o.a. klein vlooienkruid en moerasdroogbloem.

Alle plantenlijsten van deze excursies staan op onze website: natuurcentrum.nl onder planten excursies.

Verder hebben we op 3 donderdagavonden in de kooi een aantal planten die we zelf verzameld hadden, gedetermineerd.

Thijmen, Jans, Jannie, Jopie, Jules, Peter en Bart

 

De plantenlijsten van de 6 plantenexcursies in 2012:

 

27 april 2012 De eerste keer bij Everdingen langs de Lek.

Met Thijmen, Jans, Jannie, jopie, Hendrien, Jules en Bart

akkerdistel
barbera kruid bereklauw bergvlier bitterzoet
boerenwormkruid bunias chichorei dauwbraam
draadereprijs echte karwei echte koekoeksbloem pinksterbloem
esparcette gele dovenetel gele lis gewone hoornbloem
grote klis hondsdraf honing klaver Jacobs kruiskruid
klein hoefblad knolboterbloem blaartrekkende boterbloem knoopkkruid
knoopkruid koolzaad kruisdistel kruisdistel
look zonder look meidoorn moeras andoorn muurpeper
perzikkruid pimpernel prikneus ratelaar
reigersbek rode kornoelje rolklaver scherpe boterbloem
slibbladige ooievaarsbek weegbree smalle weegbree grote weegbree ruige
speerdistel valeriaan veldsalie veldsla
water eppe watermunt ooievaarsbek witte ooievaarsbek paarse
ooievaarsbek zachte zeegroene zegge zilverschoon zwarte populier

 

6 juni 2012 De tweede keerbij Fort Everdingen.

Met Jules, Jans, Jannie, Jopie en Bart

Akkerkool Beekpunge Bereklauw Blaassilene
Bloedzuring Echte koekoeksbloem Esparcette Fluitekruid
Frans raaigras of Glanshaver Gele dovenetel Gewone hennepnetel Gewone smeerwortel
Glad walstro Gladde of zachte witbol Groot streepzaad Grote of geknikte vossestaart
Grote ratelaar Harig wilgenroosje Hondsroos Jakobskruiskruid
Kleefkruid Klein hoefblad Kleine klaver Knoopkruid
Kropaar Kruldistel Krulzuring Look-zonder-look
Margriet Moeras vergeet-mij-nietje Pastinaak Perzikkruid
Pitrus Prikneus Reukgras Ridderzuring
Ringelwikke Rode klaver Rolklaver Ruw beemdgras
Slipbladige ooievaarsbek Vergeet-mij-nietje Vijfvingerkruid Watermunt
Wilde cichorei Witte dovenetel Witte klaver Zeegroene rus
Zevenblad

 

30 juni 2012 We maken een uitstapje naar de Tichelgaten bij Buren

Met Thijmen, Jans, Jannie, Jopie en Bart

akkerkool brunel duizendblad echt duizendguldenkruid
een dravik? engels raaigras gewone achrimonie gewone hoornbloem
gewone rolklaver gewone wederik gewoon biggenkruid glad walstro
goudgele honingklaver grasmuur groot streepzaad grote boterbloem
grote ratelaar harig wilgenroosje jacobskruiskruid kamgras
kattendoorn klaproos kleine leeuwentand knoopkruid
margriet moerasrolklaver moerasspirea moerasvergeet-mij-niet
moeraswalstro moeraswespenorchis nagelkruid penningkruid
rietorchis ringelwikke robertskruid rode klaver
ruw beemdgras schijfkamille sint-janskruid slipbladige ooievaarsbek
smeerwortel struisgras? timotheegras valeriaan
veldlathyrus vertakte leeuwentand vierzadige wikke vogelwikke

Jopie

 

14 juli 2012 De vierde keer gaan we naar de uiterwaarden van Vianen.

Met Thijmen, Jopie, Jans, Jannie, Bart en ???

Akkerdistel Akkermelkdistel Akkerwinde Berenklauw
Bijvoet Bitterzoet Blauw glidkruid Boerenwormkruid
Brede wespenorchis Dauwbraam Echt knoopkruid Echt walstro
Echte guldenroede Echte koekoeksbloem Echte valeriaan Gele honingklaver
Gele morgenster Gele waterkers Geoorde zuring Gewone agrimoni
Gewone brunel Gewone engelwortel Gewone hoornbloem Gewone kattenstaart
Gewone raket Gewone rolklaver Gewone smeerwortel Gewone teunisbloem
Gewone wederik Gewone zandkool Gewoon duizendblad Grote weegbree
Haagwinde Harig wilgenroosje Hondsdraf Hopklaver
Jacobskruiskruid Kattendoorn Klaproos Klein streepzaad
Kleine ooievaarsbek Knolribzaad Kompassla Koninginnekruid
Kruipertje Kruisbladwalstro Kruisdistel Kruldistel
Margriet Melganzenvoet Moerasandoorn Moerasspirea
Moeraswalstro Muurpeper Paardenbloem Pastinaak
Reukloze kamille Rietgras Ringelwikke Rode klaver
Rode ogentroost Ruige leeuwentand Scherpe boterbloem Sikkelklaver
Sint-Janskruid Smalle weegbree Smalle wikke Speerdistel
Timotheegras Veldlathyris Vertakte leeuwentand Vijfvingerkruid
Vogelmuur Vogelwikke Watermunt Wilde bertram
Wilde reseda Witte honingklaver Witte klaver Wolfspoot
Wouw Zandzegge Zilverschoon Zwarte mosterd

 

11 augustus 2012 De vijfde keer gaan we naar het Heuffterrein in Vuren

Met Thijmen, Jans , Jannie, Peter, Jopie en Bart ???

Planten:

Akkerdistel Bereklauw Bezemkruiskruid Bijvoet
Boerenwormkruid Brede weegbree Canadese fijnstraal Cichorei
Duizendblad Frans raaigras = glanshaver Gele honingklaver Gewone rolklaver
Glad walstro Grote klis Guldenroede Harig wilgenroosje
Jacobskruiskruid Kattendoorn Kattenstaart Kleefkruid
Klein hoefblad Knoopkruid Knopig helmkruid Koebraam?
Kompassla Koninginnekruid Kropaar Kruldistel
Moerasandoorn Muurpeper Pastinaak Perzikkruid
Reseda Reukloze kamille Rode klaver Sikkelklaver
Sint-Janskruid Slangenkruid Smalle weegbree Smeerwortel
Speerdistel Valeriaan Varkensgras Veenwortel (landvorm)
Veldlathyrus Vijfdelig kaasjeskruid Vijfvingerkruid Vlasbek
Vogelwikke Watermunt Wilde bertram Wilde marjolein
Wilde peen Wilgenroosje Wit vetkruid Witte honingklaver
Witte klaver Zandteunisbloem Zeepkruid Zilverschoon
Zomerfijnstraal Zwarte mosterd

Grassen:

Duinriet Kropaar Rietgras Timoteegras

Bomen:

Meidoorn Rode kornoelje
Er was nog onzekerheid over munt. We hadden watermunt, daarna vonden we nog een munt en het was niet zeker of het watermunt of akkermunt was. Aan de hand van de foto’s en de boeken zou ik zeggen het was watermunt vanwege het bolletje bovenaan.

Jopie

 

22 september 2012 Als laatste zijn we nog een keer naar de uiterwaard bij Everdingen geweest.

Met Jannie, Jans, Thijmen en Bart, op zaterdagmorgen.

Akkerdistel Akkerhoornbloem Berenklauw Bijvoet
Bitterkruid Blaartrekkende boterbloem Blauwe waterereprijs Boerenwormkruid
Canadese fijnstraal Citroengele honingklaver Dauwbraam Echt knoopkruid
Echte guldenroede Fonteinkruid Geoorde wilg Gevleugeld hertshooi
Gewone kattenstaart Gewone rolklaver Gewone smeerwortel Gewone teunisbloem
Gewoon duizendblad Goudgele honingklaver Grote egelskop Grote engelwortel
Grote pimpernel Grote weegbree Guldenroede Haagwinde
Harig wilgenroosje Heelblaadjes Hegge wikke Hertsmunt
Jacobskruiskruid Kattendoorn Kattestaart Klein kruiskruid
Klein vlooienkruid Kleine ooievaarsbek Knikkend tandzaad Koninginnekruid
Koningskaars Kruisdistel Kruldistel Mattenbies
Moeras droogbloem Moerasandoorn Moerasspirea Muurpeper
Oranje springzaad Paardenbloem Pastinaak Ridderzuring
Ringelwikke Rode klaver Scherpe boterbloem Sint-Janskruid
Smalle weegbree Smalle wikke Smeerwortel Speerdistel
Spring balsemien Tengere rus Veldlathyrus Vertakte leeuwentand
Watermunt Waterpeper Waterweegbree Wilde bertram
Wilde peen Wolfspoot Wouw Zachte ooievaarsbek
Zeegroene zegge Zilverschoon

Bart