Over de werkgroep Landschapsbeheer

De werkgroep Landschapsbeheer zet zich in voor het behoud van het landschap
in de Vijfheerenlanden in de ruimste zin van het woord. Met name knotwilgen en hoogstamfruitbomen, landschapselementen die al tientallen jaren beeldbepalend zijn, zijn speerpunt van onze zorg. Naast knotwilgen en hoogstamfruitbomen worden ook andere landschapselementen zoals natuurpaden onderhouden.

In overleg met terreineigenaren worden ieder jaar talloze knotwilgen geknot. De vrijkomende takken worden versnipperd of vinden anderszins hun bestemming.

Hoogstamfruitbomen worden jaarlijks gesnoeid en onderhouden. Zonodig worden nieuwe bomen aangeplant. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Van een groot deel van de oogst wordt appelsap en appelperensap geperst of stroop gemaakt. De rest wordt aan fruithandelaren verkocht en voor een klein deel in ons natuurcentrum  ‘De Schaapskooi’ te koop aangeboden.


De Natuur – en Vogelwacht heeft twee hoogstamboomgaarden in beheer. Daarnaast worden ook boomgaarden van particulieren onderhouden.

Vrijwilligers
De werkgroep Landschapsbeheer kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen het behoud van het landschap een warm hart toe en genieten van het buitenwerk.

Voor de knotters vindt dat werk vooral in de winterperiode plaats. De vrijwilligers die hoogstamfruitbomen onder hun beheer hebben, zijn van september tot begin mei actief. In de maanden september en oktober wordt het fruit geplukt, terwijl in de maanden daarna tot en met april wordt gesnoeid. Alleen plukken is ook mogelijk.

Lijkt het u wat, zo’n buitenactiviteit samen met collega-vrijwilligers? Neem dan contact op met Johan Stevens, tel: 0345-616883 of 06-81888110