Over de werkgroep Educatie

De leden van de werkgroep Educatie verzorgen o.a. activiteiten voor de jeugd – zie Jeugdhonk
en programma’s voor leerlingen van de basisscholen.

Wij bieden per jaar 3 tot 4 projecten aan, steeds gedurende een aantal weken, waarop leerkrachten van de basisscholen kunnen intekenen. De basisscholen worden hiervan op de hoogte gebracht.

Zie voor het lopend project: Schoolprogramma’s.