Insecten

bijenwolf

WAAR en WANNEER:  Elke 2e woensdag van de maand om 19.30 uur, in de Schaapskooi.

KOMT U OOK?

In de eerste vier maanden van 2007 werd door 30 deelnemers met veel enthousiasme gedurende zes avonden de cursus “Hoe herken ik een insect?” gevolgd. In mei werd de cursus afgesloten met een avondexcursie nabij de Schaapskooi. De insectencursus was eigenlijk bedoeld als opmaat voor de oprichting van een insectenwerkgroep. Diverse cursisten reageerden positief op dit plan en gaven te kennen zich verder te willen verdiepen in de wereld van insecten.
Cees Gielis en Frank van Nunen hebben sindsdien een begeleidende rol in de in 2008 opgerichte werkgroep, die sindsdien met enthousiaste leden de determinatie doet van in de regio verzamelde insecten en geleedpotige dieren. Belangrijk voor de regio is dat bekend wordt welke soorten insecten en geleedpotigen zich in de Vijfheerenlanden bevinden. Voor dit doel is een collectie opgezet, waarin vertegenwoordigers van deze dieren aanwezig zijn. Deze collectie wordt regelmatig uitgebreid. De werkgroepleden determineren insecten, welke dan in de collectie geplaatst kunnen worden. Om de verspreiding van de soorten te kunnen volgen, worden de vind- of waarnemingsplaatsen van insekten ingevoerd in een computerprogramma dat zowel diagrammen van voorkomen als verspreidingskaarten genereert.
In 2012 loopt een project om in het reservaatsgebied “Overboeicop” de insecten-populatie te inventariseren. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde bodemvallen om bodeminsecten te bemonsteren en een malaiseval, die met name gericht is op het bemonsteren van vliegen, muggen en wespen. Midden augustus 2012 zijn reeds 400 soorten insecten en geleedpotigen op naam gebracht. Veel soorten moeten nog op naam gebracht worden, en het project loopt nog door.
Een tweede project is het inrichten van onze collectie. Hierin worden zowel gedroogde insecten, als op alcohol 70% geplaatste dieren tentoongesteld. De inrichting vergt veel handwerk, en dus tijd.

Voor meer informatie over Insecten en/of de Insectenwerkgroep klik –> C. Gielis

 

De insectenfauna van enkele vogelnestkasten

Cees Gielis
Frank van Nunen
Piet Solleveld

Uilenkast in boerenschuur

Uilenkast in boerenschuur

De samenstelling van de fauna van geleedpotigen in nestkasten is onderzocht aan de hand van zestien nesten. Hierbij is gekeken naar de verschillen die samenhangen met het gebruik van de nestkast, slaapnest of broednest en de verschillende vogelsoorten: zaadeters, insecteneters en roofvogels. In totaal werden 904 individuele dieren genoteerd uit veertien orden. Vertegenwoordigers van de kevers, vliegen, vlinders en vlooien waren het algemeenst gevonden. Er is gezocht naar aanwijzingen die de functie, of de reden van aanwezigheid, van de aangetroffen geleedpotigen in het nest verklaren. Hierbij kon onderscheid gemaakt worden tussen zes functionele groepen: soorten die leven van of op de vogel; soorten die fungeren als voedsel voor het vogelbroedsel; soorten die leven van nestmateriaal en/of voedselresten van de vogel; soorten die leven van de geleedpotigen in nestkasten; en soorten die het nest gebruiken als een schuilplaats.

 

 

Klik voor het volledige artikel –> (download  Nestkastbewoners   pdf 1 MB)images