Vogelbroedseizoen 2020 begonnen

Door Hans Evers

Ondanks het stormachtige weer van de laatste weken is voor een klein aantal soorten het vogelbroedseizoen toch echt begonnen. Goed zichtbaar is dat bij de Aalscholver en de Blauwe Reiger, twee soorten die nu openlijk aan het broeden zijn geslagen.

Nu de bladeren nog even op zich laten wachten zijn de nesten en de broedende vogels vanaf de openbare weg goed zichtbaar. De door de vogels opgeknapte nesten zitten stevig in elkaar en hebben al een paar fikse stormen doorstaan.

Broedende Aalscholvers (25-02-2020). Klik op afbeelding voor groter formaat.

Broedende Blauwe Reiger (25-02-2020). Klik op afbeelding voor groter formaat.

Zowel de Blauwe Reiger als de Aalscholver broedt in bomen in kolonies, waarbij zich de nesten op geringe afstand van elkaar bevinden.

In de Vijfheerenlanden bevinden zich een aantal kleine kolonies van de Blauwe Reiger en één kleine kolonie van de Aalscholver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.