Rapport ‘Plantenkartering Ruimte voor de Lek 2008-2016’ verschenen!

24-01-2017

In de Lekuiterwaarden tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en IJsselstein is in 2010-2015 het project Ruimte voor de Lek uitgevoerd. Er zijn nieuwe geulen gegraven, kaden verlaagd of verlegd, en het projectgebied heeft vervolgens een natuurfunctie gekregen.

Dick Kerkhof, lid van de plantenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, heeft in 2008-2016 de flora gekarteerd.

De resultaten zijn nu beschikbaar gekomen in een boeiend en rijk geillustreerd rapport dat op op deze site gedownload kan worden.

Lees meer ….

 


 

Comments are closed.