Onze ooievaars

Door Arie Versluis

Vorig jaar broedde een tweejarig ooievaars-vrouwtje op het paalnest achter De Schaapskooi. Van de vier gelegde eieren kwamen toen geen jongen groot. Dit werd ook al min of meer verwacht, meestal zijn ooievaars pas in hun derde jaar in staat om jongen groot te brengen. Eind maart dit jaar was het zelfde vrouwtje met ook deze keer een ongeringde partner terug op het nest, er werd druk gepaard. En zowaar op 2 april werd een eerste ei gelegd, twee dagen later volgde een tweede, en op 12 april lagen er zelfs zes mooie witte eieren in het nest, we konden allemaal via de op het nest gerichte webcam meekijken Bij sommige mensen waren dan ook hoog gespannen verwachtingen, maar ooievaars brengen nooit zulke aantallen jongen groot, simpelweg omdat ze niet in staat zijn om al het nodige voedsel en water aan te voeren. De ouders kunnen slechts om de beurt weg om te fourageren, want één moet paraat zijn om het kroost te beschermen tegen predatie en weersinvloeden.

Zondagavond 7 mei werd een eerste jong geboren en woensdagochtend 10 mei een tweede.
Maandag 15 mei zijn er vier kuikens in het nest waarvan er één slecht aan toe is, er ligt nog een laatste ei. Vrijdag 26 mei zijn er nog slechts twee kuikens, waarschijnlijk de oudsten van het stel., het lijkt erop dat zij het gaan halen. Een ringdatum 14 juni wordt gepland, de meeste jonge ooievaars in Schoonrewoerd zullen dan ongeveer 5 weken oud zijn en er zijn veel kuikens. Maar in de week hieraan voorafgaande is het enkele dagen slecht weer, met regen, koude en veel wind. Dit kost een aantal al grote kuikens alsnog de kop, ook een jong op ons nest redt het niet.

Woensdagavond 14 juli is onze jaarlijkse ringactie, hiervoor komt een erkend ringer van STORK
(STichting Ooievaars Research and Knowhow) naar Schoonrewoerd, de vrijwillige brandweer van Leerdam staat paraat en tilt ons met een hoogwerker naar de nesten.
Vooraf hebben we een inventarisatie gemaakt en zoveel mogelijk ringgegevens van oudervogels in en om het dorp verzameld. Van de acht nesten in Schoonrewoerd bezoeken wij er drie, op vier nesten is niet gebroed of zijn alle jongen dood. Totaal worden zes kuikens geringd, een nest op een particuliere woning is overgeslagen, hierop zaten drie gezonde jongen. De ringgegevens, ook de al eerder afgelezen nummers, gaan naar SOVON en STORK.

Achter De Schaapskooi werd het laatste jong nog weken door beide ouders verzorgd en op 14 juli is deze uitgevlogen, als alles goed blijft gaan zal zij binnenkort met soortgenoten op trek gaan naar Afrika. Of hij of zij over drie jaar ook voor nageslacht zal zorgen is allerminst zeker, slechts 15 tot 20 % van de jongen bereikt de volwassen leeftijd. Voor de soort op zich hoeft dit geen drama te zijn, begin jaren zeventig van de vorige eeuw was de ooievaar in Nederland bijna uitgestorven, nu zijn er naar schatting weer ongeveer 800 broedparen in ons land. In sommige regio’s lijkt een verzadiging bereikt, o.a. het voedselaanbod bepaalt of een populatie kan blijven groeien. Wij blijven de ooievaars volgen en zodra er aanleiding toe is zal ook volgend jaar de op het nest gerichte webcam weer ingeschakeld worden. En wie weet, mogelijk zien we over twee of drie jaar onze jonge ooievaar met ringnummer 5E 336 in onze regio.

Op Zondagochtend 6 aug. zag ik boven het Zouwegebied 38 jonge ooievaars rondcirkelen, diezelfde dag werden ook van elders uit het land grote groepen ooievaars gemeld. Dit soort groepen blijven soms nog enkele weken om krachten op te doen, maar tegen het einde van de maand zullen deze jongen vertrokken zijn naar hun overwinterings gebieden. Jaarlijks volgen wisselende aantallen volwassen exemplaren.

Namens de werkgroep ooievaars,
Arie Versluis

Dit bericht werd geplaatst op 21 augustus 2017

 


 

Comments are closed.

Webcam ooievaarsnest