Natuur- en Vogelwacht partner van stichting Blauwzaam

Voorzitter Dick Kerkhof heeft tijdens de open dag van zaterdag 30 september j.l. het Beheerconvenant Prachtlint (voorheen Blauwzaamlint) ondertekend.

De bedoeling is een bloem- en insectenrijke, duurzaam beheerde verbinding te realiseren tussen Alblasserdam en de Vijfheerenlanden. Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden wil zich inzetten door het eigen terrein optimaal te gaan beheren, andere grondeigenaars te adviseren over ecologisch beheer, en proberen het Prachtlint verder uit te rollen in de Vijfheerenlanden. 

Met de ondertekening is de Natuur- en Vogelwacht partner geworden van de stichting Blauwzaam

Dit bericht werd geplaatst op maandag 2 oktober 2017

 


 

Za. 30 september: Open Dag !

Zaterdag 30 september a.s. houdt onze vereniging weer de jaarlijkse open dag.
Plaats: De Schaapskooi, Overboeicop 15, Schoonrewoerd
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Toegang gratis

U bent van harte welkom!
Lees hier meer over het interessante programma.

 


 

Onze ooievaars

Door Arie Versluis

Vorig jaar broedde een tweejarig ooievaars-vrouwtje op het paalnest achter De Schaapskooi. Van de vier gelegde eieren kwamen toen geen jongen groot. Dit werd ook al min of meer verwacht, meestal zijn ooievaars pas in hun derde jaar in staat om jongen groot te brengen. Eind maart dit jaar was het zelfde vrouwtje met ook deze keer een ongeringde partner terug op het nest, er werd druk gepaard. En zowaar op 2 april werd een eerste ei gelegd, twee dagen later volgde een tweede, en op 12 april lagen er zelfs zes mooie witte eieren in het nest, we konden allemaal via de op het nest gerichte webcam meekijken Bij sommige mensen waren dan ook hoog gespannen verwachtingen, maar ooievaars brengen nooit zulke aantallen jongen groot, simpelweg omdat ze niet in staat zijn om al het nodige voedsel en water aan te voeren. De ouders kunnen slechts om de beurt weg om te fourageren, want één moet paraat zijn om het kroost te beschermen tegen predatie en weersinvloeden.

Zondagavond 7 mei werd een eerste jong geboren en woensdagochtend 10 mei een tweede.
Maandag 15 mei zijn er vier kuikens in het nest waarvan er één slecht aan toe is, er ligt nog een laatste ei. Vrijdag 26 mei zijn er nog slechts twee kuikens, waarschijnlijk de oudsten van het stel., het lijkt erop dat zij het gaan halen. Een ringdatum 14 juni wordt gepland, de meeste jonge ooievaars in Schoonrewoerd zullen dan ongeveer 5 weken oud zijn en er zijn veel kuikens. Maar in de week hieraan voorafgaande is het enkele dagen slecht weer, met regen, koude en veel wind. Dit kost een aantal al grote kuikens alsnog de kop, ook een jong op ons nest redt het niet.

Woensdagavond 14 juli is onze jaarlijkse ringactie, hiervoor komt een erkend ringer van STORK
(STichting Ooievaars Research and Knowhow) naar Schoonrewoerd, de vrijwillige brandweer van Leerdam staat paraat en tilt ons met een hoogwerker naar de nesten.
Vooraf hebben we een inventarisatie gemaakt en zoveel mogelijk ringgegevens van oudervogels in en om het dorp verzameld. Van de acht nesten in Schoonrewoerd bezoeken wij er drie, op vier nesten is niet gebroed of zijn alle jongen dood. Totaal worden zes kuikens geringd, een nest op een particuliere woning is overgeslagen, hierop zaten drie gezonde jongen. De ringgegevens, ook de al eerder afgelezen nummers, gaan naar SOVON en STORK.

Achter De Schaapskooi werd het laatste jong nog weken door beide ouders verzorgd en op 14 juli is deze uitgevlogen, als alles goed blijft gaan zal zij binnenkort met soortgenoten op trek gaan naar Afrika. Of hij of zij over drie jaar ook voor nageslacht zal zorgen is allerminst zeker, slechts 15 tot 20 % van de jongen bereikt de volwassen leeftijd. Voor de soort op zich hoeft dit geen drama te zijn, begin jaren zeventig van de vorige eeuw was de ooievaar in Nederland bijna uitgestorven, nu zijn er naar schatting weer ongeveer 800 broedparen in ons land. In sommige regio’s lijkt een verzadiging bereikt, o.a. het voedselaanbod bepaalt of een populatie kan blijven groeien. Wij blijven de ooievaars volgen en zodra er aanleiding toe is zal ook volgend jaar de op het nest gerichte webcam weer ingeschakeld worden. En wie weet, mogelijk zien we over twee of drie jaar onze jonge ooievaar met ringnummer 5E 336 in onze regio.

Op Zondagochtend 6 aug. zag ik boven het Zouwegebied 38 jonge ooievaars rondcirkelen, diezelfde dag werden ook van elders uit het land grote groepen ooievaars gemeld. Dit soort groepen blijven soms nog enkele weken om krachten op te doen, maar tegen het einde van de maand zullen deze jongen vertrokken zijn naar hun overwinterings gebieden. Jaarlijks volgen wisselende aantallen volwassen exemplaren.

Namens de werkgroep ooievaars,
Arie Versluis

Dit bericht werd geplaatst op 21 augustus 2017

 


 

2017 goed jaar voor de kerkuil

2017 lijkt een goed jaar voor de kerkuil te worden in de Vijfheerenlanden.
Lees hier het verslag van een avondje kerkuilen ringen.

 

Dit bericht werd geplaatst op 6 augustus 2017

 


 

Fietstochten zaterdag 26 augustus!

Zaterdag 26 augustus organiseert de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden drie interessante fietstochten door de Vijfheerenlanden.

Er zijn routes van 20, 25 en 50 kilometer. Klik hier voor meer informatie.

 

Dit bericht werd geplaatst op 5 augustus 2017


 

Wo. 23 augustus: Maak kennis met wilde planten!

Woensdagavond 23 augustus, aanvang 20:00 uur, geeft plantenkenner Dick Kerkhof in de Schaapskooi een inleiding (duur: 1 à 1,5 uur) over de wilde planten van de Vijfheerenlanden. De nadruk zal liggen op bijzondere plantjes die in de nazomer gevonden kunnen worden op drooggevallen oevers van strangen, uiterwaardplassen en binnendijkse poelen en vijvers.

Lees meer...

Zaterdag 12 augustus rondleiding boomgaard Hagestein

Zaterdagochtend 12 augustus is er een rondleiding in onze boomgaard aan de Biezenweg te Hagestein.
Klik hier voor de details.

 

Dit bericht werd geplaatst op 9 augustus 2017


 

Teken, let op!

Net als in de rest van Nederland komen in het wandelgebied achter de Schaapskooi teken voor.

Ga er gerust wandelen, maar houdt tijdens de wandeling uw huid zo veel mogelijk bedekt.

Check na thuiskomst uw huid op eventuele teken. Verwijder ze zo snel mogelijk. Controleer ook uw kleding op
aanwezigheid van teken.

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over teken.

 

Zaterdag 13 mei: Lentefeest !

Aanstaande zaterdag 13 mei is het wederom Lentefeest bij de Schaapskooi.

Met het Lentefeest wil de Natuur- en Vogelwacht vieren dat het lente is
en jong en oud kennis laten maken met de natuur. Natuur beleven in het echt!

Klik hier voor het programma

 

Donderdag 20 april, dialezing. Willy de Koning: Bevers

Al sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning bevers.
Veel in Limburg maar ook in bijvoorbeeld de Biesbosch.
Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en opgedane
kennis heeft ze een documentaire samengesteld met een
compleet verhaal over het leven van de bever.

Lees meer …kon1