Winterwandeling 29 december

Elk jaar organiseert Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden in december een Winterwandeling. Deze wandeling leidt de deelnemers in 9,5 of 15 km langs uitgestrekte velden en door pittoreske dorpen in de regio. Mooie vergezichten worden afgewisseld met historische boerderijen en pastelkleurige bomenrijen. De winter is voor de natuur een periode van rust. En die rust is tijdens de wandeling volop te ervaren. Dus: muts op en sjaal om. Wandelschoenen aan. En wandel een van deze mooie routes alleen, samen of met een groep.

Dit jaar is de wandeling op 29 december.  Starten kan vanaf 10 uur bij De Schaapskooi in Schoonrewoerd, waar voor iedere deelnemer koffie/thee met gebak klaar staat om de wandeling feestelijk te beginnen. Na terugkomst wacht er voor de deelnemers een kop erwtensoep met roggebrood en katenspek.

Opgeven kan via e-mail:  info@natuurcentrum5hl.nl

Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 per deelnemer.

Adres: Overboeicop 15 4145 NN Schoonrewoerd

Winterprogramma plantenwerkgroep

Het winterprogramma van de plantenwerkgroep is bekend. Zie deze pagina. Iedere belangstellende is welkom!

Paddestoelenmiddag was een succes

In de herfstvakantie was er op donderdag een paddenstoelenmiddag in en achter De Schaapskooi. Het was een succes, er kwamen veel kinderen op af. Zie de pagina Jeugdactiviteiten.

Vogelcursus 2024

In de maanden januari t/m mei 2024 is er weer een vogelcursus voor beginners. U kunt zich nu al aanmelden. Zie de pagina Cursussen voor meer informatie.

Broedverslag ooievaars 2023

Arie Versluis en Henk Looij hebben een verslag gemaakt over het wedervaren van de ooievaars in de Vijfheerenlanden in 2023.

Het verslag staat op de pagina Vogelnieuws 2023.

Aart de Gans exposeert

Vanaf 21 juli zijn in de hal van De Schaapskooi fraaie glasobjecten van Aart de Gans te zien. Klik hier voor meer informatie.

Vanaf begin oktober exposeert Aart ook in de Grote Zaal en kunt u de Natuur- en Vogelwacht steunen door kunstwerken aan te kopen. Klik hier voor meer informatie hierover.

NESTKAST Jaarverslag 2022 verschenen

NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) brengt ieder jaar verslag uit van het reilen en zeilen van vogels die in nestkasten broeden.

U kunt het (landelijke) Jaarverslag 2022 hier downloaden.

Zienswijze op evenementenbeleid gemeente Vijfheerenlanden

De Natuur- en Vogelwacht en het Utrechts Landschap hebben het concept-evenementenbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden bestudeerd.

U kunt onze zienswijze hieronder downloaden:

Zienswijze UL en NVW-VHL op concept-evenementenbeleid, mei 2023

Eerder brachten wij al een persbericht en een zienswijze op het Titanium Festival 2023 naar buiten. Zie hieronder.

Persbericht over zienswijze Titaniumfestival

Al enkele jaren voert de Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden samen met het Utrechts Landschap gesprekken met de gemeente over de festivals rond de Middelwaard in Vianen. De Middelwaard is voor een groot deel onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en is een gebied waar vele vogels nestelen. De festivals, die gehouden worden op een deel dat bijna volledig omringd wordt door NNN, zorgen voor veel onrust bij broedende vogels, zwerfafval in het natuurgebied en vormen een risico voor kwetsbare (beschermde) plantensoorten.

In de gesprekken met de gemeente is voor ons vooral van belang dat we de formele paden mijden en juist in gesprek met elkaar bedenken hoe we de juiste dingen doen. De vergunningen worden vaak pas vlak voor het opbouwen van de festivals verstrekt. Als we alleen kunnen reageren op verleende vergunningen komen we voor de keuze om via de voozieningenrechter een festival tegen te houden. Dat was bijvoorbeeld in 2022 het geval. Toen hebben we niet gekozen voor een gang naar de rechter. Bezwaren tegen de vergunningen van natuurorganisaties zijn behandeld nadat de festivals al geweest waren. De vergunningen werden ingetrokken, maar dat was al te laat.

Deze situatie willen wij voorkomen. Dat kan als je tijdig met elkaar om de tafel gaat en zonder tijdsdruk kunt bespreken op welke manier er zo weinig mogelijk schadelijke effecten op de natuur zijn. Helaas is dat dit jaar wederom niet gelukt. De plannen van de festivals liggen al bij de gemeente. Het eerste festival is al op 13 mei en zou op 8 mei moeten beginnen met opbouwen. Opnieuw blijkt uit de aanvragen dat er in de aangevraagde setting zeer veel druk op de kwetsbare natuur rondom het festivalterrein komt. De door de festivals aangeleverde natuurtoetsen lieten veel van onze vragen onbeantwoord en waren incompleet. Op onderdelen voldoen de aanvragen niet aan de regelgeving rond natuurbescherming. Wij hebben daarom samen met het Utrechts Landschap een zienswijze ingediend die u op onze website kunt lezen.

In de bredere discussie kun je je natuurlijk afvragen of je de Middelwaard moet gebruiken voor grootschalige festivals. Dit gebied leent zich veel meer voor kleinschalige evenementen en activiteiten. Het is een veelbezocht natuurgebied, waar recreatie een echt goede plek heeft gekregen. Mensen wandelen en vissen er en in de zomer wordt er veel gezwommen en gespeeld bij de plas. En ondertussen ontwikkelt de natuur zich en wordt mooier en diverser. Juist dit natuurgebied is daarmee belangrijk voor Vianen en de wijde omgeving. Dat is de waarde van Middelwaard.

En vinden we dan dat er geen festivals meer moeten worden gehouden in Vianen? Natuurlijk niet! Festivals zijn hartstikke leuk en hebben ook een belangrijke functie in de gemeente. Maar de postzegel ruimte in het midden van dit NNN-gebied is gewoon niet zo’n handige plek.

Klik hieronder om onze zienswijze plus de bijbehorende bijlage te lezen:

Zienswijze Titanium en By the Creek – UL en NVW 2 mei 2023

Bijlage bij de zienswijze

Fruitwinkel gesloten

Dit jaar plukten de mannen van onze werkgroep Landschapsbeheer ruim 25 ton appels en peren.
Hiervan is heel wat vanuit de werkschuur verkocht aan leden en passanten.
Vooral Gieser Wildeman stoofperen en Goudreinet waren populair.
Maar de verkoop liep terug en omdat wij niet kunnen koelen is de schuur leeggeruimd.
Wat er nog was aan restanten, is in één partij verkocht aan een cidermaker.

U hoeft echter niet zonder te zitten, want ongeveer 10 ton is verwerkt tot onze populaire hoogstamfruitsappen.
Dit sap is al binnen en vanaf nu weer te koop binnen de openingstijden van De Schaapskooi.
Dat kan per fles of doos maar ook in combinatie met andere streekproducten, ook in cadeauverpakking.
Voor wie nog aanvulling zoekt voor zelf samen te stellen feestpakketten kunnen wij wellicht ook wat betekenen.

Graag tot ziens in De Schaapskooi of anders tot de volgende oogst.

Fruitwinkel weer open

Vanaf 30 juli 2022 is de zelfbedieningsfruitwinkel in de veldschuur weer geopend.

De vroege soorten appels en peren zijn nu op.

Wel zijn er nu volop mooie Goudreinetten te koop.
Prijs per kilo € 0,75
5 kilo voor € 3,00

Gieser Wildeman stoofperen zijn er nu ook weer.
Prijs per kilo € 1,00
5 kilo voor € 4,00

Voor zover mogelijk wordt het assortiment zaterdags en midden in de week aangevuld, ook met andere soorten.
Neem een lege doos of zak en weeg zelf uw appels en peren. Uw bijdrage graag in het rode geldkistje deponeren.