Nieuw bestuur aangetreden

Tijdens de op 23 juni 2022 gehouden Algemene Ledenvergadering trad Johan Stevens af, na negen jaar bestuurslid te zijn geweest. Johan werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Etta Eleveld werd herkozen voor een tweede bestuurstermijn. Nieuw in het bestuur zijn Christa Hendriksen, Frans Broekhof, Cees Gielis en Dick Kerkhof. De twee laatstgenoemden hebben al eens eerder in het bestuur gezeten, Christa en Frans zijn echt nieuw.

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe bestuur is besloten dat Christa Hendriksen onze voorzitter zal zijn, Frans Broekhof zal de functie van secretaris op zich nemen, Etta Eleveld blijft penningmeester.

Comments are closed.

Webcam ooievaarsnest