Natuur- en Vogelwacht partner van stichting Blauwzaam

Voorzitter Dick Kerkhof heeft tijdens de open dag van zaterdag 30 september j.l. het Beheerconvenant Prachtlint (voorheen Blauwzaamlint) ondertekend.

De bedoeling is een bloem- en insectenrijke, duurzaam beheerde verbinding te realiseren tussen Alblasserdam en de Vijfheerenlanden. Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden wil zich inzetten door het eigen terrein optimaal te gaan beheren, andere grondeigenaars te adviseren over ecologisch beheer, en proberen het Prachtlint verder uit te rollen in de Vijfheerenlanden. 

Met de ondertekening is de Natuur- en Vogelwacht partner geworden van de stichting Blauwzaam

Dit bericht werd geplaatst op maandag 2 oktober 2017

 


 

Comments are closed.