Deltaplan biodiversiteit Nederland in de maak!

07-12-2017

Er zijn sterke aanwijzingen zijn dat de aantallen en biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten insecten en weide- en akkervogels de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen, zowel in het agrarisch gebied als in de natuurgebieden van Nederland, en dat deze aanwijzingen leiden tot zorg.

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft nu de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn.

Lees meer…

Comments are closed.