Ons doel

NATUUR- EN VOGELWACHT DE VIJFHEERENLANDEN is een vereniging van vrijwilligers met als doel de belangstelling voor de natuur – en dit in de ruimste zin van het woord- te bevorderen.
Zij doet dit o.a. door:

 • Het organiseren van excursies en tentoonstellingen
 • Het houden van lezingen en voorlichtingsavonden
 • Het publiceren in de pers
 • Het stichten van weidevogelreservaten
 • Het stichten van natuurreservaten
 • Het bestuderen en begeleiden van bestemmingsplannen
 • Het plaatsen en onderhouden van nestkasten
 • Het voederen van vogels in de winter
 • Het uitoefenen van controles op de naleving van de vogel- en natuurbeschermingswet
 • Het signaleren van aantastingen van natuur en milieu in het algemeen en het voeren van acties hiertegen
 • Het steunen en propaganderen van verenigingen die natuur en milieubehoud beogen
 • Het bevorderen van aanplant en onderhoud van knotwilgen en hoogstamfruitbomen
 • Het organiseren van activiteiten voor de jeugd en projecten voor de leerlingen van de basisscholen
 • Het geven van cursussen

Leden kunnen actief zijn in de diverse werkgroepen alsmede in het bestuur. De werkgroepen hebben elk een vertegenwoordiger in het bestuur. In het menu onder Werkgroepen vindt u meer informatie over de verschillende activiteiten.