Sponsoren

Hoewel onze vereniging niet echt actief aan sponsorwerving doet zijn er toch enkele bedrijven welke ons op één of andere wijze ondersteunen, we stellen ze hier aan u voor:

Autobedrijf van Zessen, Lexmond
Onze werkgroep landschaponderhoud is een belangrijke werkgroep binnen de vereniging. Deze groep bestaat uit ruim 25 hoofdzakelijk gepensioneerde leden van onze club. Deze mensen onderhouden onze adoptie-hoogstamboomgaarden en knotten in het winterseizoen vele wilgen. Hiervoor beschikken zij over de nodige gereedschappen en hulpmiddelen.

Zo beschikt de werkgroep over een Peugeot bus voor vervoer van allerlei zaken, deze bus wordt ook wel gebruikt door andere werkgroepen zoals nestkastengroep, p.r. en beheer. Deze tweedehands bus, het is al onze derde, werd ook deze keer weer geleverd door onze vertrouwde leverancier Autobedrijf van Zessen, Lexmond. Sinds de aanschaf van de eerste bus neemt voornoemd bedrijf de kosten van het reguliere onderhoud en de APK voor hun rekening. Ook nu het bedrijf van eigenaar is veranderd en is overgenomen door de heren Thijs Weeda en Arie de Besten loopt deze regeling door.

VAN DE SCHEUR logistiek, Vianen
Sinds jaar en dag laat onze vereniging een flink gedeelte de appel en perenoogst verwerken tot een tweetal heerlijke hoogstam fruitsappen, sommige jaren wel 10 of 12 volle pallets. Dit gebeurt om de oogst houdbaar te maken en er zo in vloeibare vorm een meerwaarde aan te geven. In de loop van het jaar wordt dit in ons verenigingsgebouw ‘De Schaapskooi’ verkocht aan leden en passanten. Het overige wordt via wat regionale detaillisten en horecabedrijven vermarkt. Als het sap is geperst en gebotteld wordt het door VAN DE SCHEUR logistiek opgehaald en vervoerd naar hun bedrijfslocatie aan de Placotiweg te Vianen. Hier halen wij het sap in de loop van het jaar per pallet weg. Voor de opslag en de inzet van personeel en heftruck worden sinds vele jaren geen kosten aan onze vereniging berekend.

Case Electronics BV, Arkel
In 2014 plaatsten vrijwilligers van onze club een grote mast bij het ooievaarsnest achter ons gebouw. Hieraan moest een webcam komen, zodat iedere belangstellende via internet mee kon kijken naar de gebeurtenissen in het nest. Toen de datakabel tussen de mast en het gebouw was ingegraven werd een specialist ingeschakeld voor levering en plaatsing van de nodige technische installaties. Voor dergelijke klussen kom je in onze regio al snel terecht bij Case Electronics BV te Arkel. Toen de camera online kwam waren al twee jong geboren en direct was er een schare trouwe kijkers. Nu wordt jaarlijks de camera omstreeks half maart aangezet om pas weer offline te gaan als de jonge ooievaars zijn uitgevlogen en niet meer elke avond terugkeren op het nest. Deze video streamingdienst wordt ons door voornoemd bedrijf gratis aangeboden.