Lid worden

Steun de Natuur- en Vogelwacht en
word lid !

Stuur een e-mail naar info@natuurcentrum5hl.nl onder vermelding van ‘Aanvraag lidmaatschap’ en vermeld in de e-mail uw

  • voornaam
  • achternaam
  • geboortedatum
  • adres, postcode, woonplaats
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer indien u via automatische incasso wenst te betalen

Hieronder ziet u de kosten van het lidmaatschap.

  • Jeugdleden tot 16 jaar: minimaal € 7,50
  • Leden vanaf 16 jaar: minimaal € 15,00

Bankrekening van de vereniging: NL07 INGB 0001 4752 64
Betalingen t.n.v. Penningmeester Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden te Vianen.

U kunt ons steunen door een hoger contributiebedrag op te geven!