Ereleden

De Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden heeft aan de volgende leden vanwege hun verdiensten voor de
vereniging het erelidmaatschap toegekend:

 

S.H. Bakker

P.C. Bogerd

D.C. Drijvers

H. de Labije

R. Ponsen

P.J.J. Solleveld

A. Versluis

G. Zijderveld

J. Vink

S. van Baren