Ons verenigingsblad

De Domphoorn is het verenigingsblad van Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden.

In de Domphoorn vindt u de vaste rubrieken:

–  nieuws van de vereniging,
–  agenda met activiteiten die plaats vinden in het komend kwartaal,
–  pagina’s voor de jeugd.

De Domphoorn wordt 4 keer per jaar verstuurd naar onze leden: medio maart, medio juni, medio september en medio december.
Gelieve kopij s.v.p. aan te leveren vóór resp. 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

De Domphoorn hoort bij het lidmaatschap.
U kunt lid worden van de vereniging voor tenminste 10 euro per jaar.
Hiermee steunt u de vereniging, d.w.z. de activiteiten die georganiseerd worden en het onderhoud van het gebouw.

Redactie:
De redactie bestaat uit:
Dick Kerkhof
Jolanda Lemcke

Contact redactie:
Redactie@natuurcentrum.nl

Vaste medewerkers:
Christa Hendriksen: Van de bestuurstafel