Ons verenigingsblad

De Domphoorn is het verenigingsblad van Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden.

In De Domphoorn vindt u de vaste rubrieken:

–  nieuws van de vereniging,
–  agenda met activiteiten die plaats vinden in het komend kwartaal,
–  pagina’s voor de jeugd.

De Domphoorn wordt 4 keer per jaar verstuurd naar onze leden: medio maart, medio juni, medio september en medio december.
Gelieve kopij s.v.p. aan te leveren vóór resp. 20 februari, 20 mei, 20 augustus en 20 november.

De Domphoorn hoort bij het lidmaatschap.
U kunt lid worden van de vereniging voor tenminste € 15,00  per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 7,50).
Hiermee steunt u de vereniging, d.w.z. de activiteiten die georganiseerd worden en het onderhoud van het gebouw.

Redactie:
De redactie bestaat uit:
Dick Kerkhof
Jolanda Lemcke

Contact redactie:
Redactie@natuurcentrum.nl

Vaste medewerkers:
Christa Hendriksen: Van de bestuurstafel