Ons verenigingsblad

domphoorn20161201

 

De Domphoorn is het verenigingsblad van Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden.

In de Domphoorn vindt u de vaste rubrieken:

–  nieuws van de vereniging,
–  agenda met activiteiten die plaats vinden in het komend kwartaal,
–  een terugblik op het afgelopen kwartaal,
–  de vogelwaarnemingen van het laatste kwartaal,
–  enkele andere artikelen.

De Domphoorn wordt 4 keer per jaar verstuurd naar de leden:
half maart – half juni – half september – half december.
Gelieve kopij s.v.p. aan te leveren vóór  resp. 1 maart – 1 juni  – 1 september en 1 december.

De Domphoorn hoort bij het lidmaatschap.
U kunt lid worden van de vereniging voor tenminste 10 euro per jaar.
Hiermee steunt u de vereniging, d.w.z. de activiteiten die georganiseerd worden en het onderhoud van het gebouw.

Redactie:
De redactie bestaat uit:
Dick Kerkhof
Jolanda Lemcke

Contact redactie:
Redactie@natuurcentrum.nl

Vaste medewerkers:
Dick Kerkhof: Van de bestuurstafel
Hans Evers: Vogelnieuws