Contact

POSTADRES:
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden,
Postbus 126,  4130 EC Vianen

LET OP: per 1 januari 2019 wordt ons nieuwe postadres
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd

E-MAILADRES :
Info@natuurcentrum.nl

ADRES NATUURCENTRUM DE SCHAAPSKOOI
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd
Tel. 0345 641201 (alleen gedurende openingstijden)
GPS-coördinaten: 51.93801, 5.10266

BEHEERDER:
E. Eleveld, tel. 06 40714947

DAGELIJKS BESTUUR
OVERIGE BESTUURSLEDEN
Voorzitter: A. van Egmond 0345 795199  J. Stevens 0345 616883
Secretaris: H. Evers 0347 320895 O. Bebnik 0345 847860
Penningmeester: E. Eleveld 0347 322836 A. van Zijl-Bogerd 0345-641416
         
         
Het gewenste aantal leden voor het bestuur is negen.  Wilt u ook als bestuurslid uw steenje bijdragen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.    
     
Voor spoedgevallen kunt u de leden van het bestuur bellen.    
Voor algemene zaken graag een bericht naar het postadres:    
Natuur en Vogelwacht De Vijfheerenlanden,    
Postbus 126,  4130 EC Vianen    
of een e-mail naar ons: info@natuurcentrum.nl    
     

ANBI
Onze vereniging is door de fiscus aangewezen als  algemeen nut beogende instelling(ANBI)
Klik hier voor meer informatie


LEDENADMINISTRATIE
B. de Groot

De contributie per kalenderjaar:

  • Jeugdleden (tot 18 jaar) € 5,-
  • Leden € 10,-
  • Leden die tevens Het Vogeljaar ontvangen € 23,-

Voor de betaling van contributie en het abonnement op Het Vogeljaar wordt ieder voorjaar een accept-girokaart verzonden.
Voor vragen over uw contributie kunt u bellen met de penningmeester.

Bankrekening van de vereniging: NL07 INGB 0001 4752 64
Betalingen t.n.v. Penningmeester Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden te Vianen.

Lid worden? Klik dan hier.


PENNINGMEESTER:
E. Eleveld

REDACTIE DOMPHOORN
D. Kerkhof

BEHEERDER WEBSITE:
info@natuurcentrum.nl


WERKGROEPEN

Excursies B. de Groot Pr W Alexanderstr 15 4161 AN Heukelum 0345 615991
Insecten C. Gielis Mr Haafkensstr 36 4128 CJ Lexmond 0347 341555
Amfibieën Th. den Besten Rietkamp 8 4133 CT Vianen Ut 0347 374281
Planten B. de Groot Pr W Alexanderstr 15 4161 AN Heukelum 0345 615991
Nestkasten P. Solleveld Korte kerkstraat 25 4132 BJ Vianen 0347 322307
Knotwilgen J. Stevens Eksterlaan 37 4143 AC Leerdam 0345 616883
Hoogstamfruit S. de Ridder (oogst)     06-46461581
  A.N.Versluis (verkoop) J.W. van Puttestraat 61 4233 EK Ameide 0183 602055
Milieu & Ruimtelijke ordening D. Kerkhof Postbus 126 4130 EC Vianen  
Vogels H. Evers (a.i.)     0347 320895
Uilen R. de Keijzer Oud Schaik 38 4141 JB Leerdam 0345-619470
Groene winkel S. van Baren      
Jeugactiviteiten C. Kramer Wederiklaan 26 4143 CV Leerdam 0345 619684
Dierenambulance Vianen en Omstreken   06 51111290
Redactie Domphoorn D. Kerkhof      

images