Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Expositie Margreet van Moergastel in De Schaapskooi

Vanaf 6 januari 2023 hangt in de Grote Zaal een expositie van schilderijen van Margreet van Moergastel.

Klik hier voor meer informatie.

Vogelcursus in januari-april 2023

In de maanden januari, februari, maart en april 2023 organiseren we weer een Vogelcursus voor beginners. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Zie de aankondiging op de pagina Cursussen.

Snoeicursus hoogstamfruit in januari 2023

In januari 2023 organiseren we een snoeicursus hoogstamfruit, voor zowel particulieren als leden van onze eigen werkgroep Landschapsbeheer. Meer informatie vindt u hier.

Fruitwinkel gesloten

Dit jaar plukten de mannen van onze werkgroep Landschapsbeheer ruim 25 ton appels en peren.
Hiervan is heel wat vanuit de werkschuur verkocht aan leden en passanten.
Vooral Gieser Wildeman stoofperen en Goudreinet waren populair.
Maar de verkoop liep terug en omdat wij niet kunnen koelen is de schuur leeggeruimd.
Wat er nog was aan restanten, is in één partij verkocht aan een cidermaker.

U hoeft echter niet zonder te zitten, want ongeveer 10 ton is verwerkt tot onze populaire hoogstamfruitsappen.
Dit sap is al binnen en vanaf nu weer te koop binnen de openingstijden van De Schaapskooi.
Dat kan per fles of doos maar ook in combinatie met andere streekproducten, ook in cadeauverpakking.
Voor wie nog aanvulling zoekt voor zelf samen te stellen feestpakketten kunnen wij wellicht ook wat betekenen.

Graag tot ziens in De Schaapskooi of anders tot de volgende oogst.

Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden krijgt Rabobank Coöperatie cheque

Tijdens de feestelijke bijeenkomst voor de jaarlijkse Club Supportactie van Rabobank Lek en Merwede kreeg Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden een cheque ter waarde van 7125 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds. Dit bedrag is bestemd voor de aanleg van een goed ventilatiesysteem en het verduurzamen van de CV-installatie.

Voor het verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogelwacht, De Schaapskooi in Schoonrewoerd, werd begin jaren ‘80 van de vorige eeuw een oude schapenstal omgebouwd door de leden van de vereniging. Beheerder Arie Versluis vertelt: “Het gebouw is in de loop der jaren uitgebreid en voorzien van zonnepanelen. De verwarmingsinstallatie is inmiddels aan vervanging toe en tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat een deugdelijk ventilatiesysteem ook nodig is. Beide verbeteringen kunnen door leden worden aangelegd, maar er zijn natuurlijk wel hoge kosten voor de installaties zelf”. De vereniging besloot daarom een aanvraag te doen voor een bijdrage in die kosten bij het Rabobank Coöperatiefonds. De aanvraag werd door Rabobank Lek en Merwede gehonoreerd met deze cheque.

De cheque werd uitgereikt door de directeur van Rabobank Lek en Merwede, Roelf Polman. Penningmeester Etta Eleveld is blij. “Als penningmeester probeer ik zuinig om te springen met het geld van de vereniging. Inkomsten die wij krijgen uit het beheer van hoogstam boomgaarden en het knotten van bomen zorgen voor stabiliteit. Maar bij dergelijk grote uitgaven is zo’n extra bijdrage natuurlijk meer dan welkom”. Voorzitter Christa Hendriksen vult aan: “Met dit geld kunnen we ons gebouw verduurzamen. Dat past bij de doelstelling van onze vereniging en zal bovendien de kosten voor verwarming drukken. Daarnaast krijgen we ook nog een mooi bedrag dankzij alle mensen die via de Club Supportactie op ons gestemd hebben. Dat is 650 euro. Daarvan kunnen we gereedschap aanschaffen en een tuinbank plaatsen. Wij zijn de leden die hebben gestemd en natuurlijk ook de Rabobank erg dankbaar”.

foto RABO-cheque

Open Dag was nat maar succesvol

Op zaterdag 24 september werd in en rond De Schaapskooi de jaarlijkse Open Dag van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden gehouden. Tussen 10 en 16 uur waren er allerlei activiteiten voor jong en oud. Het heeft vrijwel de hele dag geregend, maar de opkomst was toch heel behoorlijk en er is veel plezier gemaakt. Nico van Ganzewinkel maakt voor Het Kontakt een fotoreportage.

Verslag ooievaars 2022

De ooievaars op het erf van de Schaapskooi hebben dit jaar succesvol gebroed, zie het verslag van hun wedervaren.

Fruitwinkel weer open

Vanaf 30 juli 2022 is de zelfbedieningsfruitwinkel in de veldschuur weer geopend.

De vroege soorten appels en peren zijn nu op.

Wel zijn er nu volop mooie Goudreinetten te koop.
Prijs per kilo € 0,75
5 kilo voor € 3,00

Gieser Wildeman stoofperen zijn er nu ook weer.
Prijs per kilo € 1,00
5 kilo voor € 4,00

Voor zover mogelijk wordt het assortiment zaterdags en midden in de week aangevuld, ook met andere soorten.
Neem een lege doos of zak en weeg zelf uw appels en peren. Uw bijdrage graag in het rode geldkistje deponeren.

Nieuw bestuur aangetreden

Tijdens de op 23 juni 2022 gehouden Algemene Ledenvergadering trad Johan Stevens af, na negen jaar bestuurslid te zijn geweest. Johan werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Etta Eleveld werd herkozen voor een tweede bestuurstermijn. Nieuw in het bestuur zijn Christa Hendriksen, Frans Broekhof, Cees Gielis en Dick Kerkhof. De twee laatstgenoemden hebben al eens eerder in het bestuur gezeten, Christa en Frans zijn echt nieuw.

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe bestuur is besloten dat Christa Hendriksen onze voorzitter zal zijn, Frans Broekhof zal de functie van secretaris op zich nemen, Etta Eleveld blijft penningmeester.

Nestkastenrapport 2021 verschenen

Onze nestkastenwerkgroep werkt samen met andere natuurbeschermers. Recent verscheen een rapport over de resultaten in 2021. Zie Vogelnieuws 2021.