Author Archive

Open Dag was nat maar succesvol

Op zaterdag 24 september werd in en rond De Schaapskooi de jaarlijkse Open Dag van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden gehouden. Tussen 10 en 16 uur waren er allerlei activiteiten voor jong en oud. Het heeft vrijwel de hele dag geregend, maar de opkomst was toch heel behoorlijk en er is veel plezier gemaakt. Nico van Ganzewinkel maakt voor Het Kontakt een fotoreportage.

Verslag ooievaars 2022

De ooievaars op het erf van de Schaapskooi hebben dit jaar succesvol gebroed, zie het verslag van hun wedervaren.

Fruitwinkel weer open

Vanaf 30 juli 2022 is de zelfbedieningsfruitwinkel in de veldschuur weer geopend.

De vroege soorten appels en peren zijn nu op.

Wel zijn er nu volop mooie Goudreinetten te koop.
Prijs per kilo € 0,75
5 kilo voor € 3,00

Gieser Wildeman stoofperen zijn er nu ook weer.
Prijs per kilo € 1,00
5 kilo voor € 4,00

Voor zover mogelijk wordt het assortiment zaterdags en midden in de week aangevuld, ook met andere soorten.
Neem een lege doos of zak en weeg zelf uw appels en peren. Uw bijdrage graag in het rode geldkistje deponeren.

Nieuw bestuur aangetreden

Tijdens de op 23 juni 2022 gehouden Algemene Ledenvergadering trad Johan Stevens af, na negen jaar bestuurslid te zijn geweest. Johan werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Etta Eleveld werd herkozen voor een tweede bestuurstermijn. Nieuw in het bestuur zijn Christa Hendriksen, Frans Broekhof, Cees Gielis en Dick Kerkhof. De twee laatstgenoemden hebben al eens eerder in het bestuur gezeten, Christa en Frans zijn echt nieuw.

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe bestuur is besloten dat Christa Hendriksen onze voorzitter zal zijn, Frans Broekhof zal de functie van secretaris op zich nemen, Etta Eleveld blijft penningmeester.

Nestkastenrapport 2021 verschenen

Onze nestkastenwerkgroep werkt samen met andere natuurbeschermers. Recent verscheen een rapport over de resultaten in 2021. Zie Vogelnieuws 2021.

Huiszwaluwtil bij de Schaapskooi

Eind maart 2022 is bij de Schaapskooi een gloednieuwe huiszwaluwtil geplaatst. De til is aangeschaft met geld dat we kregen dankzij de Rabobank Clubkas Campagne. Hij staat een stukje voorbij het ooievaarsnest in ons eigen natuurterrein, dat fungeert als Natuurparel van het Prachtlint. Nog een klein stukje verder begint natuurreservaat Over-Heicop van het Zuid-Hollands Landschap.

Het is nog even afwachten wanneer de eerste huiszwaluwen nesten gaan bezetten in de til, of er een nest bij gaan bouwen. Er is in de buurt wel een kleine broedpopulatie aanwezig. U kunt in ieder geval al mooie wandelingen maken in onze natuurparel en het aangrenzende ZHL-reservaat, en de Schaapskooi bezoeken voor een drankje of om iets te kopen in onze winkel.

zwaluwtil combinatie kleiner

Evenementen 2022 bekend

Nadat coronaperikelen in 2020-2021 veel activiteiten onmogelijk maakten, hopen we nu de schade dubbel en dwars te kunnen inhalen. Zie het evenementenprogramma van 2022.