Author Archive

NESTKAST Jaarverslag 2022 verschenen

NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) brengt ieder jaar verslag uit van het reilen en zeilen van vogels die in nestkasten broeden.

U kunt het (landelijke) Jaarverslag 2022 hier downloaden.

Zienswijze op evenementenbeleid gemeente Vijfheerenlanden

De Natuur- en Vogelwacht en het Utrechts Landschap hebben het concept-evenementenbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden bestudeerd.

U kunt onze zienswijze hieronder downloaden:

Zienswijze UL en NVW-VHL op concept-evenementenbeleid, mei 2023

Eerder brachten wij al een persbericht en een zienswijze op het Titanium Festival 2023 naar buiten. Zie hieronder.

Persbericht over zienswijze Titaniumfestival

Al enkele jaren voert de Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden samen met het Utrechts Landschap gesprekken met de gemeente over de festivals rond de Middelwaard in Vianen. De Middelwaard is voor een groot deel onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en is een gebied waar vele vogels nestelen. De festivals, die gehouden worden op een deel dat bijna volledig omringd wordt door NNN, zorgen voor veel onrust bij broedende vogels, zwerfafval in het natuurgebied en vormen een risico voor kwetsbare (beschermde) plantensoorten.

In de gesprekken met de gemeente is voor ons vooral van belang dat we de formele paden mijden en juist in gesprek met elkaar bedenken hoe we de juiste dingen doen. De vergunningen worden vaak pas vlak voor het opbouwen van de festivals verstrekt. Als we alleen kunnen reageren op verleende vergunningen komen we voor de keuze om via de voozieningenrechter een festival tegen te houden. Dat was bijvoorbeeld in 2022 het geval. Toen hebben we niet gekozen voor een gang naar de rechter. Bezwaren tegen de vergunningen van natuurorganisaties zijn behandeld nadat de festivals al geweest waren. De vergunningen werden ingetrokken, maar dat was al te laat.

Deze situatie willen wij voorkomen. Dat kan als je tijdig met elkaar om de tafel gaat en zonder tijdsdruk kunt bespreken op welke manier er zo weinig mogelijk schadelijke effecten op de natuur zijn. Helaas is dat dit jaar wederom niet gelukt. De plannen van de festivals liggen al bij de gemeente. Het eerste festival is al op 13 mei en zou op 8 mei moeten beginnen met opbouwen. Opnieuw blijkt uit de aanvragen dat er in de aangevraagde setting zeer veel druk op de kwetsbare natuur rondom het festivalterrein komt. De door de festivals aangeleverde natuurtoetsen lieten veel van onze vragen onbeantwoord en waren incompleet. Op onderdelen voldoen de aanvragen niet aan de regelgeving rond natuurbescherming. Wij hebben daarom samen met het Utrechts Landschap een zienswijze ingediend die u op onze website kunt lezen.

In de bredere discussie kun je je natuurlijk afvragen of je de Middelwaard moet gebruiken voor grootschalige festivals. Dit gebied leent zich veel meer voor kleinschalige evenementen en activiteiten. Het is een veelbezocht natuurgebied, waar recreatie een echt goede plek heeft gekregen. Mensen wandelen en vissen er en in de zomer wordt er veel gezwommen en gespeeld bij de plas. En ondertussen ontwikkelt de natuur zich en wordt mooier en diverser. Juist dit natuurgebied is daarmee belangrijk voor Vianen en de wijde omgeving. Dat is de waarde van Middelwaard.

En vinden we dan dat er geen festivals meer moeten worden gehouden in Vianen? Natuurlijk niet! Festivals zijn hartstikke leuk en hebben ook een belangrijke functie in de gemeente. Maar de postzegel ruimte in het midden van dit NNN-gebied is gewoon niet zo’n handige plek.

Klik hieronder om onze zienswijze plus de bijbehorende bijlage te lezen:

Zienswijze Titanium en By the Creek – UL en NVW 2 mei 2023

Bijlage bij de zienswijze

Expositie Beppie van Doorn in De Schaapskooi

In Natuurcentrum De Schaapskooi te Schoonrewoerd exposeert Beppie van Doorn uit Haaften haar schilderijen. De natuur is in haar werk vaak terug te zien, met een voorliefde voor vogels in aquarel. Er zijn ook kaarten met haar werk te koop, deze kosten € 3,50 per stuk.

De expositie loopt van 6 april tot 3 juli. Voor meer informatie: zie deze pagina.

Natuurcentrum De Schaapskooi ligt in een prachtig natuurgebied en is een geschikte uitvalsbasis voor mooie wandelingen of een fietstocht.

Het adres is Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd.

Openingstijden: op donderdag van 19:00 tot 23:00 uur, op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur, op zondag van 13:00 tot 16:00 uur.

 

Beschilderde eieren in De Schaapskooi

Vanaf nu tot enige weken na Pasen zijn in de Schaapskooi beschilderde kunsteieren te zien. Ze zijn gemaakt door Wim van Leeuwen, die er vogels heel natuurgetrouw op heeft afgebeeld. Zie deze pagina voor meer informatie.

Openingstijden: op donderdag van 19:00 tot 23:00 uur, op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur, op zondag van 13:00 tot 16:00 uur.

 

Workshop creatieve natuurfotografie in april en mei

Op drie zaterdagen in april en mei geeft Henk Looij een leuke en leerzame workshop over creatieve natuurfotografie. Meer informatie vindt u op de pagina Cursussen.

Expositie Margreet van Moergastel in De Schaapskooi

Vanaf 6 januari 2023 hangt in de Grote Zaal een expositie van schilderijen van Margreet van Moergastel.

Klik hier voor meer informatie.

Fruitwinkel gesloten

Dit jaar plukten de mannen van onze werkgroep Landschapsbeheer ruim 25 ton appels en peren.
Hiervan is heel wat vanuit de werkschuur verkocht aan leden en passanten.
Vooral Gieser Wildeman stoofperen en Goudreinet waren populair.
Maar de verkoop liep terug en omdat wij niet kunnen koelen is de schuur leeggeruimd.
Wat er nog was aan restanten, is in één partij verkocht aan een cidermaker.

U hoeft echter niet zonder te zitten, want ongeveer 10 ton is verwerkt tot onze populaire hoogstamfruitsappen.
Dit sap is al binnen en vanaf nu weer te koop binnen de openingstijden van De Schaapskooi.
Dat kan per fles of doos maar ook in combinatie met andere streekproducten, ook in cadeauverpakking.
Voor wie nog aanvulling zoekt voor zelf samen te stellen feestpakketten kunnen wij wellicht ook wat betekenen.

Graag tot ziens in De Schaapskooi of anders tot de volgende oogst.

Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden krijgt Rabobank Coöperatie cheque

Tijdens de feestelijke bijeenkomst voor de jaarlijkse Club Supportactie van Rabobank Lek en Merwede kreeg Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden een cheque ter waarde van 7125 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds. Dit bedrag is bestemd voor de aanleg van een goed ventilatiesysteem en het verduurzamen van de CV-installatie.

Voor het verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogelwacht, De Schaapskooi in Schoonrewoerd, werd begin jaren ‘80 van de vorige eeuw een oude schapenstal omgebouwd door de leden van de vereniging. Beheerder Arie Versluis vertelt: “Het gebouw is in de loop der jaren uitgebreid en voorzien van zonnepanelen. De verwarmingsinstallatie is inmiddels aan vervanging toe en tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat een deugdelijk ventilatiesysteem ook nodig is. Beide verbeteringen kunnen door leden worden aangelegd, maar er zijn natuurlijk wel hoge kosten voor de installaties zelf”. De vereniging besloot daarom een aanvraag te doen voor een bijdrage in die kosten bij het Rabobank Coöperatiefonds. De aanvraag werd door Rabobank Lek en Merwede gehonoreerd met deze cheque.

De cheque werd uitgereikt door de directeur van Rabobank Lek en Merwede, Roelf Polman. Penningmeester Etta Eleveld is blij. “Als penningmeester probeer ik zuinig om te springen met het geld van de vereniging. Inkomsten die wij krijgen uit het beheer van hoogstam boomgaarden en het knotten van bomen zorgen voor stabiliteit. Maar bij dergelijk grote uitgaven is zo’n extra bijdrage natuurlijk meer dan welkom”. Voorzitter Christa Hendriksen vult aan: “Met dit geld kunnen we ons gebouw verduurzamen. Dat past bij de doelstelling van onze vereniging en zal bovendien de kosten voor verwarming drukken. Daarnaast krijgen we ook nog een mooi bedrag dankzij alle mensen die via de Club Supportactie op ons gestemd hebben. Dat is 650 euro. Daarvan kunnen we gereedschap aanschaffen en een tuinbank plaatsen. Wij zijn de leden die hebben gestemd en natuurlijk ook de Rabobank erg dankbaar”.

foto RABO-cheque

Open Dag was nat maar succesvol

Op zaterdag 24 september werd in en rond De Schaapskooi de jaarlijkse Open Dag van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden gehouden. Tussen 10 en 16 uur waren er allerlei activiteiten voor jong en oud. Het heeft vrijwel de hele dag geregend, maar de opkomst was toch heel behoorlijk en er is veel plezier gemaakt. Nico van Ganzewinkel maakt voor Het Kontakt een fotoreportage.

Verslag ooievaars 2022

De ooievaars op het erf van de Schaapskooi hebben dit jaar succesvol gebroed, zie het verslag van hun wedervaren.