Archief overige activiteiten

2016

1 oktober OPEN DAG NATUURCENTRUM DE SCHAAPSKOOI

opendag2016-2_a4

Programma

Onze traditionele Open Dag – toegankelijk voor alle belangstel­lend­en, al dan niet woonachtig in de Vijfheerenlanden – wordt dit jaar gehouden op zaterdag 1 oktober. Plaats van handeling is zoals altijd Natuurcentrum De Schaapskooi en de onmiddellijke omge­ving daar­van.

We beginnen om 8:00 uur met een Vroege Vogeltelling, die bedoeld is voor zowel ervaren vogelaars als beginners en kinderen. Chris Kra­mer zal deze serieuze trekvogeltelling leiden. De gege­vens wor­den door­ge­geven aan EuroBirdWatch 2016, een tel­ling die op 1 okto­ber in een groot deel van Europa gehouden wordt.

Er zijn ook twee algemene natuurexcursies gepland, een­tje om 10:00 uur en een andere om 14:15 uur. Excursieleider is Bart de Groot.

De kinderen kunnen zich op verschillende manieren vermaken:
On­der leiding van Piet Solleveld zal van wilgenhout een echte hut ge­bouwd worden. Een andere uitdaging is bijvoorbeeld het maken van een appelhanger. Verder zijn er verschillende spelletjes te doen en – voor de jongste kinderen –kleurplaten te kleuren. Tussen 12.00 en 13.30 uur zullen er onder leiding van enkele volwassenen appels gepoft en broodjes gebakken worden – spannend en heerlijk!

Een speciaal onderdeel van deze jubileum-Open Dag is het eren van ons kersverse erelid Jan Vink. Om 11:00 uur zal Jan worden gehul­digd en de bijbehorende eretekenen overhandigd krijgen. Komt allen om dat mee te maken en Jan toe te juichen!

’s Middags vindt een ander speciaal jubileumevenement plaats. Tus­sen 13:30 en 15:30 uur zal het Arkels Visserskoor (32 zangers!) twee­maal voor ons optreden. Bij mooi weer gebeurt dat buiten, bij (zeer) slecht weer wijken we uit naar de Grote Zaal.

Wederom zal mandenvlechter Peet Versluis zijn ongeëvenaarde kun­sten vertonen in de Achterzaal. Er zal ook een kraam zijn waar u jams en andere lekkernijen kunt kopen. We zijn nog in onderhandeling met een houtkunstenaar en een vogelhuisjesfabrikant die wellicht ook ons feest komen opluisteren.

Zeker is dat er een pomoloog (fruitkundige) aanwezig zal zijn die vrijwel alle appels en peren op naam kan brengen. Weet u dus niet wat voor soort fruitboom u in uw tuin of boomgaard heeft staan, neem dan mooi fruit van de desbetreffende boom mee en leg het voor aan de pomoloog.

Ook de imker is aanwezig. Hij kan u alles vertel­len over het leven van de honingbij, het nut van bijen voor de bestui­ving van land- en tuinbouwgewassen en wat u allemaal met honing kunt doen.

Vanaf 10:00 uur presenteren de werkgroepen zich aan het publiek.

Werkgroep Landschapsbeheer

  • Ruth van Bruggen ver­zorgt weer een tentoonstelling van appels en peren en toont wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud van hoogstam­fruitbomen
  • Piet Sol­le­veld zal aan de hand van een echte knotwilg aantonen dat knotwilgen zeer belangrijk zijn voor de natuur in de Vijf­heerenlanden.
  • Andere leden van deze werkgroep zullen fruit persen en verkopen.

Werkgroep Insecten

  • De werkgroep Insecten heeft het afgelopen jaar weer van alles ontdekt over de insecten van de Vijfheerenlanden en zal daarover vertellen en ook het een en ander laten zien.

Werkgroep Paddenstoelen

  • De Open Dag valt midden in het paddenstoelenhoogseizoen en dus zal de werkgroep Paddenstoelen weer een uitgebreide en kleurrijke verzameling paddestoelen samenstellen.

Vogelwerkgroep

  • De Vogelwerkgroep zal onder andere een vogelquiz orga­ni­seren.

Plantenwerkgroep

  • Ook de Plantenwerkgroep bedenkt een quiz, die uiter­aard over planten zal gaan. Er zal ook informatie gegeven worden over de spectaculaire botanische resultaten van het project Ruimte voor de Lek, zo kunt u bijzon­dere pio­nier­plantjes be­kijken die de afgelopen paar jaar zijn versche­nen in en langs de nevengeulen die tussen Ever­dingen en Via­nen gegraven zijn.

Amfibieënwerkgroep

  • De Amfibieënwerkgroep is voornamelijk in het vroege voor­jaar actief, maar wil graag haar zomer- en herfstslaap onder­breken om op de Open Dag informatie te geven over de amfi­bieën van de Vijfheerenlanden.

Werkgroep Beheer

  • De werkgroep Beheer zal weer onze producten verkopen, dit keer vanuit een tent. Ze zijn ook aanwezig in de Grote Zaal, waar u terecht kunt voor koffie, thee, sap of andere dranken en voor heerlijke appeltaart.
  • En uiteraard is de hele dag de Groene Winkel open, waar u van alles kunt aanschaffen ten behoeve van vermeerdering van uw kennis of vergroening van uw tuin.

Tegen het eind van de Open Dag, om 15:30 uur, worden de win­naars van de fotowedstrijd ‘Vroeger en nu in de Vijfheeren­lan­den’ bekend­gemaakt.

 

tot 20 september: Fotowedstrijd. Klik hier voor meer informatie.

 

Lentefeest

Het Lentefeest wordt al enige jaren georganiseerd in het kader van de Groene Maand van de Stichting het Groene Hart.

In en om ons verenigingsgebouw Natuurcentrum De Schaapskooi vinden op zaterdag 16 april van 10.00 – 16.00 uur allerlei activiteiten plaats, waarmee aandacht wordt gevestigd op de ontwakende natuur.Blauwborst

U kunt er informatie krijgen over o.a.:

–   Wat er nodig is om uw tuin geschikt te maken voor egels, vogels, vlinders en bijen.

–   Nestkasten o.a. voor de grauwe vliegenvanger die na een lange reis in uw tuin een nest zouden willen maken.

–   Planten die heel aantrekkelijk zijn o.a. voor vlinders en bijen.koe

–   Bijen en hun nut voor onze samenleving.

–   Hoe u een bijenhotel kunt maken.

U kunt o.a.:

–   Een nestkastje in elkaar timmeren (kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene).

–   Diverse artikelen ter plaatse kopen zoals o.a.:

o     nestkasten, ook voor de grauwe vliegenvanger,

o     boeken om meer te kunnen genieten van wat u ziet en hoort

o     tuinplanten die heel geschikt zijn voor bijen en vlinders,

o     streekproducten en ons eigen appel- of appel/perensap.

  Van een kopje koffie/thee of iets fris genieten met of zonder appelgebak.

IMG_0642Ook voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten; knutselen, kleuren, spelletjes. Voor de kleintjes alleen onder begeleiding van een volwassene. Daarnaast is er een vast programma, waarover meer informatie op de jeugdpagina’s.

Kortom: er is die dag in en om natuurcentrum De Schaapskooi van alles te zien en te doen, voor jong en oud, zowel binnen als buiten. We maken er een mooie dag van in en voor de natuur.


2015

Sonja van Baren

De uitslag van de opendag 4 oktober 2015 quiz Bijbelse planten raden

Dit jaar hebben we met de plantenwerkgroep op een tafel een aantal planten met Bijbelse namen verzameld, met de bedoeling om de namen van deze planten door het publiek te laten raden. Op een lijstje konden de namen van de planten ingevuld worden en de 3 personen die de meeste namen goed hadden kregen een fles appelsap.

klik op de planten om te zien hoe ze eruit zien

De 11 planten op de tafel waren:salomonszegel

1. Pinksterbloem

2. Engelwortel

3. Judasboom

4. Hysop

5. Kruisdistel

6. Jacobs kruiskruid

7. Judaspenning

8. Salomonszegel

9. Jakobsladder

10.Hemelsleutel

11.Duivelsnaaigaren

De uitslag van de quiz was:

Elisabeth Maria Tielen 10 goed
Oevermans          10 goed
Wil de Kruif     met 9,5 goed
Wilma Abspoel 8 goed
Dubbeldam 8 goed
Rietveld            5 goed

Het bleek een moeilijke opgave te zijn slechts 6 personen hebben een poging gedaan om de planten te raden, en de eerste 3 personen van bovenstaande lijst hadden 10 van de 11 namen goed, gefeliciteerd. Volgend jaar gaan we het minder moeilijk maken, iedereen bedankt voor het meedoen.