Do. 9 sep: Algemene Ledenvergadering

2021
Do. 9 september 20.00 uur:  Algemene ledenvergadering
 
Wanneer u aanwezig wilt zijn, is aanmelding vooraf noodzakelijk.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@natuurcentrum.nl onder vermelding
van ‘aanmelding ledenvergadering’.