Actie ‘Laat de smient niet schieten!’ Eerste resultaat! Update 22-12-2017

22 december 2017

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft dinsdag 19 december uitspraak gedaan en een voorlopige voorziening getroffen die positief  uitpakt:  er mogen voorlopig  geen smienten schoten worden! In de bijlage is de hele uitspraak te vinden. Hierin wordt aangegeven dat de provincie Zuid-Holland

  • onvoldoende onderbouwd heeft dat het afschot de staat van instandhouding van de smient niet verder in gevaar brengt en
  • dat er onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden met andere provincies over het beheer in de verschillende provincies in relatie tot de landelijke populatie. 

Of er ook definitief geen smienten geschoten mogen worden, zal nog moeten blijken tijdens de bezwarenprocedure die is aangespannen tegen het  besluit van Gedeputeerde Staten.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank

 

6 december 2017

Dinsdag 19 december om 10.30 uur zal de zitting over de voorlopige voorziening bij de rechtbank in Den Haag plaats vinden.

30-november 2017

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met de de Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden en andere natuurorganisaties bezwaar aangetekend  bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tegen goedkeuring van het faunabeheerplan smient 2017-2023. Tevens is bij de voorzieningenrechter bestuursrecht bij de rechtbank in Den Haag het verzoek ingediend om middels een voorlopige voorziening het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk te schorsen.

10 november 2017

De meerderheid van Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ondanks de duizenden handtekeningen geen bezwaar tegen faunabeheerplan van de smient 2017-2023. Gedeputeerde Staten heeft inmiddels dit faunabeheerplan,  opgesteld door de faunabeheereenheid Zuid-Holland,  goedgekeurd en in werking laten treden.

3 november 2017

Op 8 november 2017 besluiten de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland over het Faunabeheerplan smient 2017-2023 waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6.500 smienten af te schieten om schade aan de landbouw tegen de gaan. De Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden en nog 27 andere natuurorganisaties vinden dit geen goed plan. De aantallen smienten gaan namelijk al jaren achteruit en het voorgenomen afschot brengt deze vogelsoort nog verder in gevaar.

Bent u  ook bezorgd over de toekomst van de smient? Roep dan Provinciale Staten op om de smient niet te laten schieten!

Klik op onderstaande banner,  vul uw naam en e-mailadres in en verstuur uw oproep vóór wo. 8 november!

 

Comments are closed.