Eerste ei ooievaar!

27 maart 2018

Dinsdagavond 27 maart heeft de ooievaar bij  de Schaapskooi het eerste ei gelegd.
De lente is nu echt begonnen. Op deze site worden 24 uur per dag livebeelden getoond van het nest
en de bewoners en regelmatig verslag gedaan (logboek) van de ontwikkelingen op het nest.
Klik hier voor de beelden of klik op de ooievaars rechts op het scherm.

Webcam ooievaarsnest weer aangezet!

Wo. 14 maart 2018

De webcam bij ons verenigingsgebouw de Schaapskooi is vandaag weer aangezet omdat sinds enkele dagen een paartje ooievaars bij het paalnest gesignaleerd is. Hopelijk gaan de ooivaars het nest bewonen en kunt u de komende maanden vierentwintig uur per dag  genieten van het wel en wee van een ooievaarsgezin. 

Met dank aan de firma Case Electronics B.V. te Arkel die deze videostream mede mogelijk maakt.

Klik op de afbeelding van de ooievaars rechts op het scherm om naar de livebeelden te gaan.
of klik hier.

Hoogstamfruitbomen klaar voor de lente!

15 januari 2018

De hoogstamfruitbomen aan de Kerkweg te Schoonrewoerd zijn
afgelopen zaterdag 13 januari vakkundig ontdaan van hun overtollige takken.

Met behulp van gemotiveerde en vakkundige vrijwilligers van Landschapsbeheer Gelderland
werd de klus onder leiding van Johan Stevens en Arie Versluis tot een goed einde gebracht.

Ook waren er deskundigen van Landschapsbeheer Gelderland aanwezig die
de snoeiers met raad en daad terzijde stonden.

Halverwege de dag werd er gepauzeerd in de Schaapskooi onder het genot van een kop koffie of een glas appelsap.

Nu maar hopen dat de lente het goed met het fruit voor heeft en wij weer heerlijk onbespoten fruit uit de bomen mogen plukken.
Het fruit wordt deels als handfruit verkocht en deels verwerkt tot appelsap en appelperensap. Het sap is te koop in de Schaapskooi.

 

 

 

 

Deltaplan biodiversiteit Nederland in de maak!

07-12-2017

Er zijn sterke aanwijzingen zijn dat de aantallen en biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten insecten en weide- en akkervogels de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen, zowel in het agrarisch gebied als in de natuurgebieden van Nederland, en dat deze aanwijzingen leiden tot zorg.

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft nu de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn.

Lees meer…

Actie ‘Laat de smient niet schieten!’ Eerste resultaat! Update 22-12-2017

22 december 2017

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft dinsdag 19 december uitspraak gedaan en een voorlopige voorziening getroffen die positief  uitpakt:  er mogen voorlopig  geen smienten schoten worden! In de bijlage is de hele uitspraak te vinden. Hierin wordt aangegeven dat de provincie Zuid-Holland

  • onvoldoende onderbouwd heeft dat het afschot de staat van instandhouding van de smient niet verder in gevaar brengt en
  • dat er onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden met andere provincies over het beheer in de verschillende provincies in relatie tot de landelijke populatie. 

Of er ook definitief geen smienten geschoten mogen worden, zal nog moeten blijken tijdens de bezwarenprocedure die is aangespannen tegen het  besluit van Gedeputeerde Staten.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank

 

6 december 2017

Dinsdag 19 december om 10.30 uur zal de zitting over de voorlopige voorziening bij de rechtbank in Den Haag plaats vinden.

30-november 2017

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met de de Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden en andere natuurorganisaties bezwaar aangetekend  bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tegen goedkeuring van het faunabeheerplan smient 2017-2023. Tevens is bij de voorzieningenrechter bestuursrecht bij de rechtbank in Den Haag het verzoek ingediend om middels een voorlopige voorziening het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk te schorsen.

10 november 2017

De meerderheid van Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ondanks de duizenden handtekeningen geen bezwaar tegen faunabeheerplan van de smient 2017-2023. Gedeputeerde Staten heeft inmiddels dit faunabeheerplan,  opgesteld door de faunabeheereenheid Zuid-Holland,  goedgekeurd en in werking laten treden.

3 november 2017

Op 8 november 2017 besluiten de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland over het Faunabeheerplan smient 2017-2023 waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6.500 smienten af te schieten om schade aan de landbouw tegen de gaan. De Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden en nog 27 andere natuurorganisaties vinden dit geen goed plan. De aantallen smienten gaan namelijk al jaren achteruit en het voorgenomen afschot brengt deze vogelsoort nog verder in gevaar.

Bent u  ook bezorgd over de toekomst van de smient? Roep dan Provinciale Staten op om de smient niet te laten schieten!

Klik op onderstaande banner,  vul uw naam en e-mailadres in en verstuur uw oproep vóór wo. 8 november!

 

Code rood voor natuur! Teken de petitie. Update 31-10-2017

31 oktober 2017

Inmiddels is de actie afgesloten. Duizenden handtekeningen zijn overhandigd aan leden van de Tweede Kamer en de regering.
Lees meer.

 

27 oktober 2017

Onlangs is de landelijke actie Code Rood voor natuur! gestart. Deze actie doet een beroep op de nieuwe regering en volksvertegenwoordiging een halt toe te roepen aan de verpietering van de natuur en het natuurbeleid in te zetten voor verbetering van deze situatie.

Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar het aantal vliegende insecten met 75% is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.

Het is duidelijk dat hier ingegrepen moet worden, nu het nog kan. De bedoeling is dit met een petitie kenbaar te maken en deze aan te bieden aan de regering en de Tweede Kamer.

Deze petitie wordt ondersteund door een groot aantal organisaties waaronder Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuurfonds.

Lees hier meer en onderteken de petitie!

 

Gulle donateur bezoekt Schaapskooi

6 oktober 2017

Op uitnodiging van ons bestuur bracht het dagelijks bestuur van knotgroep ‘De Wilg’ uit Papendrecht donderdag 5 oktober een bezoek aan de Schaapskooi.

De uitnodiging was gedaan als blijk van dank voor een royale donatie (€750.-) aan onze vereniging.

Knotgroep ‘De Wilg’ heeft naast een functie in het natuurbeheer ook een ideële doelstelling. Dat betreft het ondersteunen van activiteiten het kader van natuurbeheer, natuurbescherming, natuureducatie, landschapsbeheer en/of landschapscultuur in de regio Alblasserwaard en  Vijfheerenlanden. Hun bijdrage bestaat dan vooral uit donaties.

Het werd een gezellige ontmoeting met lunch, waarbij over en weer veel informatie uitgewisseld werd.  Vooral op het gebied van wilgen knotten. Ook werd de mogelijkheid verkend om op termijn samen te werken.

De donatie zal worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe ladders voor het knotten van wilgen.

Dit bericht werd geplaatst op 6 oktober 2017


 

Natuur- en Vogelwacht partner van stichting Blauwzaam

Voorzitter Dick Kerkhof heeft tijdens de open dag van zaterdag 30 september j.l. het Beheerconvenant Prachtlint (voorheen Blauwzaamlint) ondertekend.

De bedoeling is een bloem- en insectenrijke, duurzaam beheerde verbinding te realiseren tussen Alblasserdam en de Vijfheerenlanden. Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden wil zich inzetten door het eigen terrein optimaal te gaan beheren, andere grondeigenaars te adviseren over ecologisch beheer, en proberen het Prachtlint verder uit te rollen in de Vijfheerenlanden. 

Met de ondertekening is de Natuur- en Vogelwacht partner geworden van de stichting Blauwzaam

Dit bericht werd geplaatst op maandag 2 oktober 2017

 


 

Za. 30 september: Open Dag !

Zaterdag 30 september a.s. houdt onze vereniging weer de jaarlijkse open dag.
Plaats: De Schaapskooi, Overboeicop 15, Schoonrewoerd
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Toegang gratis

U bent van harte welkom!
Lees hier meer over het interessante programma.

 


 

Onze ooievaars

Door Arie Versluis

Vorig jaar broedde een tweejarig ooievaars-vrouwtje op het paalnest achter De Schaapskooi. Van de vier gelegde eieren kwamen toen geen jongen groot. Dit werd ook al min of meer verwacht, meestal zijn ooievaars pas in hun derde jaar in staat om jongen groot te brengen. Eind maart dit jaar was het zelfde vrouwtje met ook deze keer een ongeringde partner terug op het nest, er werd druk gepaard. En zowaar op 2 april werd een eerste ei gelegd, twee dagen later volgde een tweede, en op 12 april lagen er zelfs zes mooie witte eieren in het nest, we konden allemaal via de op het nest gerichte webcam meekijken Bij sommige mensen waren dan ook hoog gespannen verwachtingen, maar ooievaars brengen nooit zulke aantallen jongen groot, simpelweg omdat ze niet in staat zijn om al het nodige voedsel en water aan te voeren. De ouders kunnen slechts om de beurt weg om te fourageren, want één moet paraat zijn om het kroost te beschermen tegen predatie en weersinvloeden.

Zondagavond 7 mei werd een eerste jong geboren en woensdagochtend 10 mei een tweede.
Maandag 15 mei zijn er vier kuikens in het nest waarvan er één slecht aan toe is, er ligt nog een laatste ei. Vrijdag 26 mei zijn er nog slechts twee kuikens, waarschijnlijk de oudsten van het stel., het lijkt erop dat zij het gaan halen. Een ringdatum 14 juni wordt gepland, de meeste jonge ooievaars in Schoonrewoerd zullen dan ongeveer 5 weken oud zijn en er zijn veel kuikens. Maar in de week hieraan voorafgaande is het enkele dagen slecht weer, met regen, koude en veel wind. Dit kost een aantal al grote kuikens alsnog de kop, ook een jong op ons nest redt het niet.

Woensdagavond 14 juli is onze jaarlijkse ringactie, hiervoor komt een erkend ringer van STORK
(STichting Ooievaars Research and Knowhow) naar Schoonrewoerd, de vrijwillige brandweer van Leerdam staat paraat en tilt ons met een hoogwerker naar de nesten.
Vooraf hebben we een inventarisatie gemaakt en zoveel mogelijk ringgegevens van oudervogels in en om het dorp verzameld. Van de acht nesten in Schoonrewoerd bezoeken wij er drie, op vier nesten is niet gebroed of zijn alle jongen dood. Totaal worden zes kuikens geringd, een nest op een particuliere woning is overgeslagen, hierop zaten drie gezonde jongen. De ringgegevens, ook de al eerder afgelezen nummers, gaan naar SOVON en STORK.

Achter De Schaapskooi werd het laatste jong nog weken door beide ouders verzorgd en op 14 juli is deze uitgevlogen, als alles goed blijft gaan zal zij binnenkort met soortgenoten op trek gaan naar Afrika. Of hij of zij over drie jaar ook voor nageslacht zal zorgen is allerminst zeker, slechts 15 tot 20 % van de jongen bereikt de volwassen leeftijd. Voor de soort op zich hoeft dit geen drama te zijn, begin jaren zeventig van de vorige eeuw was de ooievaar in Nederland bijna uitgestorven, nu zijn er naar schatting weer ongeveer 800 broedparen in ons land. In sommige regio’s lijkt een verzadiging bereikt, o.a. het voedselaanbod bepaalt of een populatie kan blijven groeien. Wij blijven de ooievaars volgen en zodra er aanleiding toe is zal ook volgend jaar de op het nest gerichte webcam weer ingeschakeld worden. En wie weet, mogelijk zien we over twee of drie jaar onze jonge ooievaar met ringnummer 5E 336 in onze regio.

Op Zondagochtend 6 aug. zag ik boven het Zouwegebied 38 jonge ooievaars rondcirkelen, diezelfde dag werden ook van elders uit het land grote groepen ooievaars gemeld. Dit soort groepen blijven soms nog enkele weken om krachten op te doen, maar tegen het einde van de maand zullen deze jongen vertrokken zijn naar hun overwinterings gebieden. Jaarlijks volgen wisselende aantallen volwassen exemplaren.

Namens de werkgroep ooievaars,
Arie Versluis

Dit bericht werd geplaatst op 21 augustus 2017