Dialezingen

Over de dialezingen

In de maanden oktober t/m maart worden in ons verenigingsgebouw de Schaapskooi om de veertien dagen dialezingen georganiseerd op de donderdagavond. Het adres van de Schaapskooi is Overboeicop 15 – 4145 NN Schoonrewoerd.

De dialezingen beginnen steeds om 20.00 uur en duren tot circa 22.00 uur. De toegang is gratis. De zaal is open om 19.30 uur, de koffie staat klaar. In de pauze worden lootjes verkocht. De opbrengst is een bijdrage in de kosten van de avond. Na afloop van de lezing worden de lootjes getrokken en de prijzen uitgereikt.

Wilt u een paar dagen van te voren aan een dialezing worden herinnerd middels een e-mail, stuur dan een e-mail naar Simon Bakker.

 


 

Programma najaar 2017

Inleiding
Omdat ik het vorig seizoen een maand te lang door was gegaan kwam de laatste lezing “leden voor leden” , die Sonja van Baren organiseert, in gedrang. Vandaar dat we met deze altijd druk bezochte avond beginnen. Gevolgd door Joke Stuurman die de laatste 4 jaar steeds begonnen is. Haar eigen presentatie wordt zeer gewaardeerd. Zij neemt ons dit keer mee naar het Aostadal en de Dolomieten.

De volgende lezing is afwijkend van wat u gewend bent. Ik zag deze lezing bij onze zustervereniging NVW Culemborg. Arnold van Vliet werkt bij de universiteit Wageningen. Hij is bekend door o.a zijn bijdrage in “vroege vogels”. Volg vooral de linken die in zijn aankondiging hier verder staan. Heel bijzonder is de vorm met stemkastjes waardoor iedereen in de zaal actief betrokken wordt.

Dan volgt weer een afwijkende lezing die toch zeer goed past bij de doelstellingen van onze vereniging en die van de Haneker. Met “excursies tussen door” met Jopie de Gans, waren we naar Doornik natuurakkers geweest. Louis Dolmans was een zeer gedreven econoom die op een bijzondere manier is gaan boeren. Met zijn natuurlijke werkwijze verrijkt hij de natuur. En kan je als boer ook nog de kost verdienen. Toen ik op zijn website www.doorniknatuurakkers.nl de linken ging volgen raakte ik steeds meer geboeid. Een avond om niet te vergeten!

Johan van der Wielen zag ik op een avond van het Natuur Fotografen Gilde. Hij maakte diepe indruk op me en ik vroeg om ook bij ons te komen. Deze lezing is nieuw en wordt ook voor mij een verrassing. Maar als u een voorproefje wilt, kijk dan op zijn website www.JohanvanderWielen.nl en laat u overtuigen door deze professionele natuurfotograaf.

Jack Folkers zag ik in het MEC in Nieuwegein. Een gedreven vogelaar. Die zijn leven omgooide door zijn huis te verkopen en 3 jaar op wereldreis te gaan. En zo zijn passie Vogels te volgen…

28 december is de laatste lezing tussen Kerst en Oud- en Nieuw. Deze lezing is nog niet bekend op 31 augustus, maar vindt u in de volgende Domphoorn die voor de Kerst bij u op de mat ligt.

Ik hoop dat ik weer een aantrekkelijk pakket heb samengesteld en dat dat terug te zien is in het bezoekersaantal die het nog steeds mogelijk maakt om deze avonden “gratis” (met wel een verloting) te kunnen brengen.
Met vriendelijke groet,
Simon Bakker

 

 


 

Donderdag 19 oktober, 20.00 uur
Joke Stuurman:  Vlinders en andere natuur in Noord-Italië (Aostadal en Dolomieten)

In 2010, 2011 en 2012 brachten wij onze vakantie door in respectievelijk het Aostdal, de Dolomieten en wederom het Aostadal.

Het Aostadal is een eldorado voor vlinderliefhebbers. In elk dalletje kom je vele soorten tegen en daarbij bijzondere bloemen en planten. De prachtige Apollovlinder, Parelmoervlinders, maar ook soorten, die specifiek zijn voor die omgeving. O.a. het Aosta esparcetteblauwtje, Blazenstruikblauwtje en de Gletsjervlinder konden wij op onze lijst noteren. Het landschap is zeer aantrekkelijk en de Alpenmarmot en Gems voelen zich hier thuis. Uiteraard ontbreken de vogels niet. Hop, Grauwe klauwier, Waterspreeuw en Grote gele kwikstaart waren te bewonderen.

Het Dolomietenlandschap spreekt voor zich. De Drei Sinnen met de ‘buitelende’ Alpenkauwen, een tochtje naar de Passo Tonale en dan met de cabine naar ruim 2500 m hoogte, waar we werden verrast door een prachtige bergflora en vergezichten. Ook in de Dolomieten allerlei soorten vlinders, vogels, bloemen en andere insecten. Een stukje cultuur en sociaal leven komen in deze lezing ook weer voorbij.

Even over mijzelf. Van jongs af aan ben ik een liefhebber van vogels. Ook heb ik altijd veel interesse gehad voor de fotografie. Ooit zelfs een donkere kamer om zelf mijn zwart-wit foto’s te ontwikkelen. Zoals vaak het geval is, als je een gezin krijgt dan komen de hobby’s naderhand pas weer aan de orde. In de jaren ’90 ben ik weer begonnen met fotograferen. Met name natuurfotografie. Ook werden (nacht) vlinders mijn grote passie. Deze combinatie leidde mede tot het geven van lezingen om zo mijn enthousiasme voor de vogels, vlinders en de natuur in het algemeen met anderen te delen.
Joke Stuurman-Huitema

 


 

Donderdag 2 november, 20.00 uur
Arnold van Vliet: Effect veranderingen in weer en klimaat op de natuur en samenleving

Arnold van Vliet is bioloog bij Wageningen University waar hij zich richt op onderzoek naar het effect van veranderingen in weer en klimaat op natuur en samenleving. Daarvoor heeft hij verschillende citizen science netwerken opgezet die landelijke bekendheid hebben gekregen zoals het Nederlandse fenologie netwerk De Natuurkalender.

De Natuurkalender richt zich op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zoals de start van bloei, het verschijnen van vlinders of het aankomen van trekvogels. De Natuurkalender heeft ook als doel om de samenleving te helpen zich aan te passen aan de veranderingen in de natuur die optreden als gevolg van verandering in weer en klimaat. Andere voorbeelden van citizen science netwerken die hij opgezet heeft zijn de Muggenradar (www.muggenradar.nl), Allergieradar (www.allergieradar.nl), Tekenradar (www.tekenradar.nl) en de GrowApp (www.growapp.today).

Hij is verder gespecialiseerd in het communiceren vanwetenschap naar publiek. Hij coördineert de natuurnieuwssite NatureToday.com waar meer dan vijftien natuurorganisaties dagelijks twee berichten over actuele ontwikkelingen in de natuur publiceren. Het doel van Naturetoday.com is om natuur in het dagelijkse nieuwsdomein te brengen om zodoende de interesse voor natuur in de samenleving te vergroten.
 
In zijn presentatie komen veel van bovengenoemde onderwerpen aan bod. Hij laat aan de hand van een groot aantal herkenbare voorbeelden zien dat zich spectaculaire veranderingen in de natuur voordoen. Het publiek wordt actief betrokken door middel van stemkastjes. 
 
Dr.ir. Arnold J.H. van Vliet
Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Wageningen University & Research
Postbus 47
6700 AA Wageningen
Tel: 0317 485091/484812
Email: arnold.vanvliet@wur.nl
Websites:
www.growapp.today  
www.naturetoday.comwww.twitter.com/naturetodaynl
www.muggenradar.nlwww.twitter.com/muggenradar,www.facebook.com/muggenradar
www.natuurkalender.nl
www.wageningenur.nl/esa
www.allergieradar.nl www.twitter.com/allergieradar
www.globenederland.nl/
www.tekenradar.nlwww.twitter.com/tekenradar 
Allergie Consortium Wageningen
twitter.com/arnoldvanvliet
www.facebook.com/arnold.vanvliet
Bekijk mijn TEDxEde presentatie: Nature already adapts to climate change. What about you?

 


 

Donderdag 16 november, 20.00 uur
Louis Dolmans: Natuurlijke landbouw heeft toekomst

Mensen die tussen 1950 en 1960 geboren zijn herinneren zich nog de kleurrijke bloemenweiden uit hun jeugd, waar het gonst van de vlinders en insecten en waar leeuweriken, patrijzen en geelgorzen als vanzelfsprekend in groten getale aanwezig zijn. De graanakkers herbergen korenbloemen, klaprozen, kamille en akkerviooltjes. Het landschap is kleinschalig, heggen en houtwallen zijn nog gebruikelijke perceelgrenzen. Het is een en al genieten als je door de velden loopt. Hoewel, de natuurliefhebbers uit die tijd zagen maar al te goed dat er verandering aan de gang was en daar hadden zij geen goed gevoel bij.

Bij mensen die rond 2000 het levenslicht zagen, staat het overheersende beeld van de rijke bloemenweiden al niet meer op het netvlies. Weilanden zijn grote groene vlakten geworden, waar vrijwel uitsluitende raaigras groeit. Op bijna onafzienbare akkers staat alleen nog maar het gewas waar de boer zijn boterham mee wil verdienen, één kleur, alle planten even hoog en geen enkele bloem. Vogels, vlinders en insecten hebben in deze troosteloze eentonigheid weinig meer te zoeken. Heggen en houtwallen zijn al lang niet meer beeldbepalend. Naar schatting 250.000 kilometer van de fraaie aankleding van het landschap die zij vormden, is gerooid.

De jongere natuurliefhebbers van nu zijn gewend aan dit landschap, maar zij zijn er alles behalve blij mee. De menselijke maat is verdwenen, de koeien moeten weer in de wei, het gaat niet goed met de vruchtbaarheid van onze bodem en we worstelen met een klimaatprobleem. Intussen dendert de schaalvergroting door.

Gelukkig zijn steeds meer mensen, jong en oud, het erover eens, dat de veranderingen van de afgelopen 50 jaar niet ongestraft in hetzelfde tempo kunnen doorgaan. De landbouw moet weer terug naar de natuur. Over hoe dat moet kun je heel veel gaan nadenken en piekeren, maar dat zet niet veel zoden aan de dijk. Je moet ook iets doen.

Tien jaar geleden heb ik daarom besloten natuurboer te worden. Mijn doel was de akkervogels terug te krijgen. Ons land noemden wij Doornik Natuurakkers. Op dit moment ons areaal aan akkerland 20 hectares. Dit gebied wordt omringd door weilandjes en enkele bosjes, die eveneens bij ons in beheer zijn. Op in totaal 33 hectares is in korte tijd een waar paradijsje ontstaan. Hierover gaat komende tijd mijn blog, waarin ik ook zal aantonen dat je met natuurlijke landbouw én je kost kunt verdienen én de wereld kunt voeden.
Louis Dolmans, www.doorniknatuurakkers.nl

 


 

Donderdag 30 november, 20.00 uur
Johan van der Wielen: Op avontuur door Nederland – ontdekkingstocht door de delta

Tijdens deze avondvullende presentatie neemt Natuurfotograaf Johan van der Wielen u mee door een wonderlijke reis door Nederland. Van oorsprong zijn ‘de lage landen’ de uitlopers van de rivieren, grote stromen die vanuit Frankrijk en Duitsland omlaag stromen. Hoe dichter bij zee hoe meer de rivieren zich vertakken. Uiteindelijk vormt zich zo een delta van kreken, rivieren, moerassen, bossages, plassen en meren. Zo was Nederland.

En op deze reis neemt Johan u mee. Vanuit het hoge zuiden waar klein stroompjes gaan via de grote rivieren gaat u samen op avontuur. We ontdekken de uiterwaarden, bezoeken unieke delta gebieden als Oostvaardersplassen en Wieden / Weerribben, ontmoeten zeldzame soorten als de kievitsbloemen, vergapen ons aan de unieke schoonheid van de bossen op stuwwal Utrechtse Heuvelrug om uiteindelijk aan het eind van onze reis aan te komen bij het einde van de delta: de Waddenzee, de eilanden en uiteindelijk de uitgestrekte Noordzee. In deze wondere reis volgen we het water en worden we gewaar bij de unieke diversiteit die ons lage land te bieden heeft.

Over Johan van der Wielen
“…Mijn wens en drijfveer is de schoonheid van de natuur vast te leggen, anderen te laten ervaren wat ik ervaar en mensen enthousiast te maken over wat mij elke dag weer verbaast…”

Professioneel natuurfotograaf Johan van der Wielen (1975) wil het liefst de schoonheid en belang van natuur voor ons mensen laten zien. Met zijn enthousiasme, enorme energie en passie voor de natuur wil hij anderen inspireren zelf naar buiten te gaan om te worden overweldigd door zowel de grootsheid als kleinste details van het leven om ons heen. Zijn beelden bevatten meestal de ervaring en beleving , de sfeer en emotie. De natuur is zijn speeltuin om zich uit te drukken, zijn beelden zijn soms werkelijkheid en soms kunstzinnige uitingen. Het gaat hem niet om het weergeven van de werkelijkheid maar om het gevoel wat hij op dat moment ervaart, dat wil hij overbrengen.

Hoewel Johan alle takken van de natuurfotografie beoefent, heeft hij zich gespecialiseerd in landschapsfotografie, sfeerbeelden en nachtfotografie. Zijn beelden kenmerken zich door het spel van licht, grootsheid van het onderwerp, sprankelende kleuren en dramatiek. Meer informatie en beelden kunt u vinden op www.JohanvanderWielen.nl

Met vriendelijke groeten,
Johan van der Wielen

 


 

Donderdag 14 december, 20.00 uur
Jack Folkers: Patagonië, Falklands en Paaseiland

In het zuiden van Zuid-Amerika ligt Patagonië, een desolaat landschap dat zich uitstrekt van de grillige pieken van de Torres del Paine in Chili tot de eindeloze pampa’s van Argentinië. Na een beeldbezoek aan het zuiden van Chili en Argentinië, waar onder andere het schiereiland Valdez wordt bezocht, ´vliegen´ we ook nog 600 km oostwaarts naar Stanley, de hoofdstad van de Falklands. Van daaruit wordt een bezoek gebracht aan verschillende eilanden van de archipel. We bezoeken pinguïnkolonies, bekijken reusachtige zeeolifanten en maken kennis met de brutale “Johnny Rook”, een nogal nieuwsgierige en brutale roofvogelsoort.

Tenslotte maken we nog een ‘vlucht’, ditmaal naar een van de meest afgelegen eilanden van de wereld: Paaseiland. Niet veel vogels, maar wel een rijke cultuur.

Jack Folkers
Jack Folkers (1960) is geboren in Utrecht en woont momenteel in het landelijke Tienhoven. Zijn passie voor vogels begon op zijn zevende tijdens een vakantie op een plek waar veel vogels het voederplankje bezochten. Al snel werden een vogelgids en een kijker gekocht. Een aantal jaren daarna kwam er een tweede passie bij. De vogels moesten worden gefotografeerd. Na een ‘instapcamera’ versleten te hebben werd de apparatuur professioneler en momenteel gaat hij zelden meer zonder camera en verrekijker op pad. Na een bezoek aan Canada en een stage op Curaçao, waar beide passies intensief werden uitgeleefd, ontstond een derde passie: reizen.

Jack is van oorsprong geodeet (landmeetkundige) maar in 2004 raakte hij op zijn toenmalige werk uitgekeken en koos hij ervoor zijn leven een andere richting te geven. De drie passies ineen: een grote wereldreis maken. Van 2005 tot 2008 reisde hij in één grote trip door vijf continenten, maakte enkele 100.000-den foto’s en bezocht meer dan dertig landen. Momenteel staat zijn landenlijst op 80 en de wereldvogellijst op ca. 3.700 soorten. In 2009 pakte hij zijn ‘normale leven’ weer op en op dit moment werkt hij als uitgever voor de KNNV Uitgeverij.
In zijn vrije tijd geeft hij (vogel)excursies, fotografiecursussen (in binnen- en buitenland), inventariseert hij in opdracht van de Provincie Utrecht de Bethunepolder op broedvogels en probeert hij zoveel mogelijk te reizen.
(www.dwaalgast.nl)

 


 

Donderdag 28 december, 20.00 uur
Info volgt.