Dialezingen

In de maanden oktober t/m maart worden om de veertien dagen dialezingen georganiseerd op de donderdagavond.

De dialezingen beginnen steeds om 20.00 uur en duren tot circa 22.00 uur. De toegang is gratis. De zaal is open om 19.30 uur, de koffie staat klaar. In de pauze worden lootjes verkocht. De opbrengst is een bijdrage in de kosten van de avond. Na afloop van de lezing worden de lootjes getrokken en de prijzen uitgereikt. Wilt u een paar dagen van te voren aan een dialezing worden herinnerd middels een e-mail, stuur dan een e-mail naar Simon Bakker.

 


 

Dialezingen 2017: 

Herfst-/winterprogramma nog niet bekend.