Dialezingen

Over de dialezingen

In de maanden oktober t/m maart worden in ons verenigingsgebouw de Schaapskooi om de veertien dagen dialezingen georganiseerd op de donderdagavond. Het adres van de Schaapskooi is Overboeicop 15 – 4145 NN Schoonrewoerd.

De dialezingen beginnen steeds om 20.00 uur en duren tot circa 22.00 uur. De toegang is gratis. De zaal is open om 19.30 uur, de koffie staat klaar. In de pauze worden lootjes verkocht. De opbrengst is een bijdrage in de kosten van de avond. Na afloop van de lezing worden de lootjes getrokken en de prijzen uitgereikt.

Wilt u een paar dagen van te voren aan een dialezing worden herinnerd middels een e-mail, stuur dan een e-mail naar Simon Bakker.

 


 

Programma najaar 2017

Inleiding
Omdat ik het vorig seizoen een maand te lang door was gegaan kwam de laatste lezing “leden voor leden” , die Sonja van Baren organiseert, in gedrang. Vandaar dat we met deze altijd druk bezochte avond beginnen. Gevolgd door Joke Stuurman die de laatste 4 jaar steeds begonnen is. Haar eigen presentatie wordt zeer gewaardeerd. Zij neemt ons dit keer mee naar het Aostadal en de Dolomieten.

De volgende lezing is afwijkend van wat u gewend bent. Ik zag deze lezing bij onze zustervereniging NVW Culemborg. Arnold van Vliet werkt bij de universiteit Wageningen. Hij is bekend door o.a zijn bijdrage in “vroege vogels”. Volg vooral de linken die in zijn aankondiging hier verder staan. Heel bijzonder is de vorm met stemkastjes waardoor iedereen in de zaal actief betrokken wordt.

Dan volgt weer een afwijkende lezing die toch zeer goed past bij de doelstellingen van onze vereniging en die van de Haneker. Met “excursies tussen door” met Jopie de Gans, waren we naar Doornik natuurakkers geweest. Louis Dolmans was een zeer gedreven econoom die op een bijzondere manier is gaan boeren. Met zijn natuurlijke werkwijze verrijkt hij de natuur. En kan je als boer ook nog de kost verdienen. Toen ik op zijn website www.doorniknatuurakkers.nl de linken ging volgen raakte ik steeds meer geboeid. Een avond om niet te vergeten!

Johan van der Wielen zag ik op een avond van het Natuur Fotografen Gilde. Hij maakte diepe indruk op me en ik vroeg om ook bij ons te komen. Deze lezing is nieuw en wordt ook voor mij een verrassing. Maar als u een voorproefje wilt, kijk dan op zijn website www.JohanvanderWielen.nl en laat u overtuigen door deze professionele natuurfotograaf.

Jack Folkers zag ik in het MEC in Nieuwegein. Een gedreven vogelaar. Die zijn leven omgooide door zijn huis te verkopen en 3 jaar op wereldreis te gaan. En zo zijn passie Vogels te volgen…

De lezing tussen kerst en nieuwjaar was in de vorige Domphoorn nog niet bekend. Dick Kerkhof komt vertellen over een heel kenmerkende flora van onze streek: Stroomdalgraslanden. Hij heeft beloofd niet te veel tabellen en grafieken te tonen.

Ik hoop dat ik weer een aantrekkelijk pakket heb samengesteld en dat dat terug te zien is in het bezoekersaantal die het nog steeds mogelijk maakt om deze avonden “gratis” (met wel een verloting) te kunnen brengen.
Met vriendelijke groet,
Simon Bakker

 


 
 

.

 

Donderdag 14 december, 20.00 uur
Jack Folkers: Patagonië, Falklands en Paaseiland

In het zuiden van Zuid-Amerika ligt Patagonië, een desolaat landschap dat zich uitstrekt van de grillige pieken van de Torres del Paine in Chili tot de eindeloze pampa’s van Argentinië. Na een beeldbezoek aan het zuiden van Chili en Argentinië, waar onder andere het schiereiland Valdez wordt bezocht, ´vliegen´ we ook nog 600 km oostwaarts naar Stanley, de hoofdstad van de Falklands. Van daaruit wordt een bezoek gebracht aan verschillende eilanden van de archipel. We bezoeken pinguïnkolonies, bekijken reusachtige zeeolifanten en maken kennis met de brutale “Johnny Rook”, een nogal nieuwsgierige en brutale roofvogelsoort.

Tenslotte maken we nog een ‘vlucht’, ditmaal naar een van de meest afgelegen eilanden van de wereld: Paaseiland. Niet veel vogels, maar wel een rijke cultuur.

Jack Folkers
Jack Folkers (1960) is geboren in Utrecht en woont momenteel in het landelijke Tienhoven. Zijn passie voor vogels begon op zijn zevende tijdens een vakantie op een plek waar veel vogels het voederplankje bezochten. Al snel werden een vogelgids en een kijker gekocht. Een aantal jaren daarna kwam er een tweede passie bij. De vogels moesten worden gefotografeerd. Na een ‘instapcamera’ versleten te hebben werd de apparatuur professioneler en momenteel gaat hij zelden meer zonder camera en verrekijker op pad. Na een bezoek aan Canada en een stage op Curaçao, waar beide passies intensief werden uitgeleefd, ontstond een derde passie: reizen.

Jack is van oorsprong geodeet (landmeetkundige) maar in 2004 raakte hij op zijn toenmalige werk uitgekeken en koos hij ervoor zijn leven een andere richting te geven. De drie passies ineen: een grote wereldreis maken. Van 2005 tot 2008 reisde hij in één grote trip door vijf continenten, maakte enkele 100.000-den foto’s en bezocht meer dan dertig landen. Momenteel staat zijn landenlijst op 80 en de wereldvogellijst op ca. 3.700 soorten. In 2009 pakte hij zijn ‘normale leven’ weer op en op dit moment werkt hij als uitgever voor de KNNV Uitgeverij.
In zijn vrije tijd geeft hij (vogel)excursies, fotografiecursussen (in binnen- en buitenland), inventariseert hij in opdracht van de Provincie Utrecht de Bethunepolder op broedvogels en probeert hij zoveel mogelijk te reizen.
(www.dwaalgast.nl)

 


 

.

 

Donderdag 28 december, 20.00 uur
Dick Kerkhof: Droge stroomdalgraslanden langs onze rivieren

Langs de Nederlandse rivieren liggen hier en daar buitengewoon kleurrijke en soortenrijke, droge, onbemeste graslanden. De flora van deze stroomdalgraslanden wijkt sterk af van die van binnendijkse kleigraslanden, beekdalhooilanden of schraallanden op kalkarm zand of veen. Wie bijvoorbeeld in onze eigen Vijfheerenlanden vanuit polders met goed ontwikkelde bloemrijke graslanden – zoals Polder Autena of Polder Achthoven – naar de Middelwaard bij Vianen of de Koekoeksche Waard bij Tienhoven fietst, komt in een totaal andere wereld terecht.

Dicht langs de rivier vind je allerlei bijzondere planten die in Nederland alleen hier staan of daarnaast ook in duingraslanden langs de Noordzeekust of in Zuid-Limburgse kalkgraslanden.

Hoe zijn deze droge stroomdalgraslanden ontstaan? Waar precies kunnen we ze vinden? Hoe oud zijn ze? Zijn ze allemaal hetzelfde, of zijn er verschillende typen stroomdalgrasland? Hoe worden ze beheerd? Ontstaan er nog nieuwe stroomdalgraslanden? Welke bijzondere planten en mossen komen erin voor? Hoe belangrijk is de gemeente Vijfheerenlanden voor het droge stroomdalgrasland?


Dick Kerkhof is opgegroeid in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen. Vanaf zijn tienerjaren keek hij naar de wilde flora, eerst alleen als hobbyist, vanaf 1994 ook als professioneel vegetatieonderzoeker. Hij heeft over stroomdalgrasland gepubliceerd in vegetatiekundige vakliteratuur. In zijn lezing maakt hij ons deelgenoot van zijn ervaringen en neemt hij ons niet alleen mee naar de botanische pareltjes die we nu nog kunnen bewonderen, maar ook naar het verre en minder verre verleden.

 

Duidelijk zal worden dat de stroomdalgraslanden ten nauwste zijn verbonden met de manier waarop de mens het rivierenlandschap heeft ingericht.

 

 

 


Programma voorjaar 2018

In het nieuwe jaar beginnen we altijd met een lezing van Henk Tromp. Dit keer met de Veluwe. Hij heeft heel veel gemaakt in dit prachtige landschap. Logisch om dat dan ook te laten zien.

Peter Muller is al heel lang geleden geweest met deze serie. Hij heeft het nu digitaal gemaakt. Van de vorige keer is een blijvende herinnering in het plafond achter gebleven. Het scherm was zo groot dat het net in de zaal paste. Nu kan het op ons vertrouwde scherm geprojecteerd worden.

Annette van Berkel is vorig jaar geweest met films over vlinders. Bij het ter perse gaan was haar kopie nog niet binnen. Dus kijk op de website!

Marieke van Haaster en Fred de Gier komen weer terug met hun reisverslag over dit keer Costa Rica.

Roy de Haas en zijn vrouw Anja Nusse zijn goede bekenden bij de vogelwacht Utrecht. Daar vertoonden ze in het MEC in Nieuwegein deze lezing. Een goede rede om ze ook bij ons te vragen.

Cees Gielis sluit dit voorjaar af met zijn reis naar Bhutan. Zijn tentoonstelling was eerder met portretten van mensen in de Schaapskooi te zien.

Daarna volgt de allerlaatste avond met “leden voor leden”.

Ik hoop weer een afwisselend programma samengesteld te hebben.
Simon Bakker


 

 

.

 

Donderdag 11 januari, 20.00 uur
Henk Tromp: Nationaal Park De Hoge Veluwe

Het National park De Hoge Veluwe geniet vooral zijn bekendheid aan de combinatie van Kunst en Cultuur en Natuur in het bijzonder. Duizenden bezoekers uit binnen en buitenland komen speciaal voor het bekende Kröller-Müller museum naar hier vanwege de bijzondere collectie schilderijen o.a. die van Van Gogh, Picasso en Mondriaan. Ook is er een bijzondere Beelden tuin met werken van Rodin, Henry Moore en vele anderen. Architectonisch hoogstandje is het Jachtslot St.Hubertus van arch. H.P. Berlage.

In deze lezing komen alle aspecten van de bijzondere natuur in het Park aan bod.Het landschap bestaat uit loofbos, grove dennen, heidevelden en stuifzand. In het oostelijk deel van het park bevinden zich uitgestrekte vlakten met heide en pijpenstrootje waarin natte delen voorkomen. Hier is een ontmoeting met de adder mogelijk en bij de natte delen veel libellen en een bijzondere flora met o.a. beenbreek en klokjes gentiaan. Rond het Jachtslot heeft het landschap een parkachtige uitstraling met vijvers en gazons.

De laatste jaren is veel werk verzet om het areaal stuifzand te vergroten en het resultaat ziet er veel belovend uit.   Ook het afgelopen jaar is na afgraving van een stuk heide weer stuivend zand ontstaan. Vanaf de Wildbaanweg is dit goed waarneembaar. We maken kennis met de vele vogelsoorten in het Park, o.a. Appelvink, Goudvink, Kruisbek Zwarte en Bonte specht, Geelgors, Zwarte- en Kuifmees en nog vele andere.

Belangrijk en vooral een grote trekpleister van dit Park is het voorkomen van grote aantallen edelherten, reeën, vossen , wilde zwijnen en moeflons.De kans op waarnemingen is het gehele jaar aanwezig, maar met name tijdens de hertenbronst die plaats vindt in september en begin oktober. Hier is in deze lezing veel aandacht aan besteed en komen alle gedragingen aan bod. Ook is er aandacht voor geweiopbouw en de samenstelling van de roedels. Natuurlijk vergeten we niet de reeën, de vos, wilde zwijnen en de moeflons,ooit ingevoerd vanuit Corsica en Sardinië.

Kortom er valt veel te genieten in het Nationaal Park De Hoge Veluwe.


 

.

 

Donderdag 25 januari, 20.00 uur
Peter Muller: Death Valley: Very much alive!

Oorspronkelijk werkend op extra groot middenformaat (dia’s van 6 bij 7 cm) keerde natuurfotograaf Peter Muller na een eerder bezoek in 1999 terug naar de ‘hel’ op aarde: de Californische woestijn van Death Valley.

Even groots als het formaat van zijn inmiddels gedigitaliseerde dia’s zijn de beelden die u zult ervaren tijdens deze indrukwekkende lezing “Death Valley, VERY MUCH ALIVE”…

Let op: weinig vogeltjes dus maar wel de meest uiteenlopende en verbazingwekkende landschappen komen voorbij, van dorre woestijnen en desolate steppen tot lieflijke watervalletjes en grootse zandformaties. De lezing bevat diverse BBC WILDLIFE gehonoreerde beelden! Als docent fototechniek geeft Peter veel fotografietips en een kijkje in de keuken van zijn technieken, nu dus via digitale projectie.

Van harte aanbevolen bij landschapsliefhebbers!

 


 

.

 

Donderdag 8 februari, 20:00 uur
Annette van Berkel: Libellen in beweging

Films over libellen

Annette van Berkel filmt al 15 jaar vlinders en libellen in Nederland voor De Vlinderstichting. Uit dit beeldmateriaal maakt zij korte films van 10 tot 20 minuten. Tijdens de lezing laat zij meerdere films over libellen zien en vertelt er het verhaal bij.

 

De meerwaarde van film is natuurlijk dat de libellen bewegen. We zien daardoor allerlei leuk gedrag. Ook gaan we onder water kijken en zien het gedrag van jagende libellenlarven. De bijzondere fase van het uitsluipen wordt mooi zichtbaar. Kortom u krijgt allerlei nieuwe aspecten van het libellenleven te zien.

 

We gaan kijken hoe libellen hun leven leven en vervolgens hoe de larven dat doen.
We zien hoe de verschillende libellensoorten verschillend jagen, hoe ze partners zoeken en hoe ze vervolgens eitjes afzetten. En dat alles het liefst zonder zelf gevangen en opgegeten te worden.

Het wordt een avond natuur beleven waarna u voortaan een ander gevoel hebt bij deze fantastische dieren!

 

 

 


.

 

Donderdag 22 februari, 20.00 uur
Marieke van Haaster en Fred de Gier: Costa Rica

Dit is de alweer de tweede lezing in de Schaapskooi die verzorgd wordt door Marieke van Haaster en Fred de Gier. De vorige keer kwam het Krugerpark uitgebreid aan de orde. Deze avond zal in het teken van Costa Rica staan. De twee natuurfotografen hebben elk een geheel eigen kijk op de fotografie. Zo is Fred van huis uit een landschapsfotograaf maar hij fotografeert ook dieren in hun natuurlijke habitat. Marieke daarentegen benadert de fotografie meer vanuit een artistieke invalshoek. Zij concentreert zich voornamelijk op dieren en haar werk kenmerkt zich door eigenzinnige composities waarbij de lichtval een belangrijke rol speelt.

 

In de lezing komen vijf verschillende natuurgebieden aan bod. Elk gebied heeft door zijn ligging een unieke fauna en flora gekregen. Zo zullen we nevelwouden in het hooggebergte bezoeken maar we dalen ook af naar de regenwouden aan de kust waar o.a. Jurassic Park opgenomen is.

De natuur kenmerkt zich door een weelderige plantengroei met schitterende bloemen. Maar de wouden herbergen natuurlijk ook veel dierensoorten. Ze worden bevolkt door prachtige vogels, zoals de geelvleugelara en vele soorten kolibries. Maar natuurlijk treffen we er ook apen, reptielen en amfibieën, zoals de pijlpuntkikkertjes, aan.

 

De beelden zullen uiteraard toegelicht worden met veel informatie over het land, de parken en de dieren met hun gedrag.

 


.

 

Donderdag 8 maart, 20.00 uur
Roy de Haas en Anja Nusse:  Gambia en Kenia

Roy de Haas (in het dagelijks leven directeur van Fortega infraroodverwarming) is een gerenommeerd fotograaf en al 16 jaar mede-eigenaar van een internationaal toonaangevend fotobureau, Agami Photo Agency. Al ruim 30 jaar reist hij samen met zijn vrouw Anja de hele wereld af.De lezing zal gaan over twee Afrikaanse landen die zeer vogelrijk zijn, Gambia en Kenia.

Gambia is een van de beste landen binnen een straal van zes uur vliegen voor een natuur- en vogelreis. Het is een klein land in West-Afrika waar meer dan 660 soorten vogels zijn gezien. Naast trekvogels uit Europa die er overwinteren, zijn er vele kleurrijke vogels die er broeden. Kenia ligt aan de andere kant in Oost-Afrika, is een stuk groter dan Gambia (en 17 x groter dan Nederland) en met 1110 verschillende soorten vogels een top bestemming voor iedere vogelaar!

 

Uiteraard krijgen we tijdens de lezing ook voldoende zoogdieren en landschappen te zien, kortom kleurrijk en boeiend met interessante verhalen. Tijdens de pauze kan er weer gebladerd worden in de meegebrachte literatuur.


 

.

 

Donderdag 22 maart, 20.00 uur
Cees Gielis: Bhutan het verborgen rijk in de Himalaya.

Ingeklemd tussen India en Thibet ligt in de oostelijke Himalaya het koninkrijk Bhutan. Een land dat aan zijn zuid grens een strookje vlak land heeft met een breedte van enkele honderden meters tot drie kilometer. De rest van het land bestaat uit bergen welke een hoogte bereiken van meer dan 7000 meter. Deze bergen zijn ontstaan door het stoten van de Indiaase tectonische plaat tegen de Eurazische plaat. India naderde met een snelheid van 19 centimeter per jaar. Deze beweging is nog steeds niet gestopt, waardoor er in het gehele Himalaya gebied veel aardbevingen voorkomen, en de bergen nog steeds groeien.

Direct boven India lopen de bergketens grofweg in een oost-west richting, maar aan de rand van de plaat, daar waar Pakistan en Bhutan liggen de berg ketens meer in een zuid-noord richting, doordat India het land wel opstuwt, maar er ook langs glijdt. Dit betekend voor Bhutan dat het land met talloze hoge bergketens is doorsneden welke hoofdzakelijk in een noord-zuid richting zijn gelegen en die het noorden, op de grens met Thibet, tegen een grote oost-west gerichte keten aan lopen.

Door deze geologie worden grote barrières opgeworpen tussen de mensen, dieren en planten welke in de dalen leven. Hierdoor kunnen er slechts moeizaam kontakten gelegd worden tussen planten en dieren in aan een grenzende dalen, waardoor er de ontwikkeling van soorten, welke afhankelijk zijn van de omstandigheden in een dal heersen, kan plaats vinden.

Door de moeilijke geologische situatie is het pas sinds 50 jaar mogelijk met een auto je te verplaatsen in het land. Deze weg loopt van de hoofdstad Thimphu in westen, naar Trasigang in het oosten. Van uit India zijn er een drietal wegen die aansluiten op deze weg. Naast deze, verharde wegen, is een beperkt aantal bergpaden waar met een auto langs gereden kan worden, maar het grootste deel van het land blijft alleen te voet of met een paard bereikbaar.


Tijdens een tweetal reizen door Bhutan hebben Cees en Siska Gielis, naast het doen van onderzoek aan de vlinder fauna van het land, foto’ s en film opnamen gemaakt van de mensen, hun cultuur, religie, het landschap, maar vooral ook van de dieren en planten. Tijdens de voordracht zal op deze aspecten worden ingegaan, en aan de hand van foto en video beelden wordt u door dit land en zijn natuur geleid.